Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-26 34 90
Telefontid: måndag - fredag, klockan 8.30-9.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
Under vecka 24 till 32 är telefontiden måndag - fredag 8.30-12.00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

E-tjänst för barnomsorg/familjesida

För att kunna använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation eller mobilt bank-ID. E-legitimationen är en personlig elektronisk ID-handling. Med den kan du legitimera dig och godkänna handlingar på Internet och utföra ärenden på tider som passar dig bäst.

Via e-tjänsten/familjesidan får du tillgång till: 

  • se de uppgifter som finns registrerade i databasen
  • ändra inkomst- / personuppgifter
  • uppsägning av plats
  • ansök om plats
  • svara på platserbjudanden

OBS ! För att registrera barnomsorgsscheman se nedan information

Via länk nedan kan du logga in på samtliga e-legitimationer och mobilt bank-ID, Nordea och Telia. Ta kontakt med berörd leverantör för att få en e-legitimation eller för att förnya ditt certifikat.

Länk för inloggning till samtliga e-legitimationer inkl mobilt bank-id, Nordea och Telia

Läs mer om E-legitimation

OBS! tjänsten fungerar inte i webbläsaren Safari.
Du kan också behöva rensa din webbhistorik och starta om webbläsaren.

Registrera barnomsorgsscheman

För förskolans och fritidshemmens vårdnadshavare finns en app ”Edlevo” där du som vårdnadshavare kan frånvaroanmäla ditt/dina barn, registrera barnschema, ändra kontaktuppgifter samt skicka meddelanden till förskolan.
Du laddar ner appen via App Store eller Google Play

I de fall du inte kan använda appen registrerar du ditt/dina barns scheman via nedan länk.

Länk till registrering av barnomsorgsscheman

Här hittar du information om hur du som vårdnadshavare använder Edlevo