Kontakt

Berit Falk Lundberg
Samordnare
Telefon: 0498-20 42 46
E-post: berit.lundberg@gotland.se

Besöksadress: Fortunagatan 1, Visby

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjerådslag och nätverksmöten

Familjerådslag och nätverksmöten är ett sätt att ta till vara individens egen kraft och med stöd av nätverket skapa de förändringar som individen vill ha. Vi som jobbar med familjerådslag och nätverksmöten är opartiska och har tystnadsplikt.

Vad är ett familjerådslag?
Familjerådslag är ett möte där familj, släkt och andra betydelsefulla personer samlas för att hitta lösningar och planera för framtiden. Syftet med mötet är att alla ska få komma till tals och tillsammans presentera en plan som ska förbättra för familjen eller individen.

Hur går ett familjerådslag till?
Familjen och det privata nätverket får hjälp av en opartisk mötesledare att organisera mötet så att det blir så konstruktivt som möjligt. Strukturen är viktig, så att alla får säga sitt och tala till punkt. Mötets syfte är att alla ska kunna fokusera på rådslagets huvudperson och kunna blicka framåt istället för att fastna i det som inte fungerar. Mötesledaren träffar alla som ska vara med på familjerådslaget innan mötet och förbereder dem.

Först ger de professionella sina bilder av situationen. Det kan vara socialsekreterare och personal från andra myndigheter som skola, förskola eller sjukvård.

Därefter följer en privat överläggning. Mötesledare, socialsekreterare och andra informatörer lämnar rummet och finns till hands utanför om frågor skulle uppstå. Tillsammans med sina närmaste ska familjen diskutera och planera för vad som blir bäst.

I mötets tredje steg kommer mötesledaren och socialtjänstens personal in igen och tillsammans går man igenom de överenskommelser som gjorts och vilket stöd som behövs från de professionella för att genomföra planeringen.

 

Vad är ett nätverksmöte?
Ett nätverksmöte är ett möte där en person tar hjälp av sitt nätverk, familj, släkt, vänner och professionella för att lösa ett problem eller en svår situation. Ibland kan det vara svårt att samla sitt nätverk. Personen får därför hjälp av en opartisk mötesledare som hjälper till att samla de som personen vill ha med på nätverksmötet. Mötesledaren är också den som leder nätverksmötet.

Hur förbereds ett nätverksmöte?
Nätverksmötet förbereds vid ett förmöte. Under förmötet träffas personen och mötesledaren för att planera mötet och bestämma vilka som ska bjudas in till nätverksmötet.

 

Kan alla vara med på familjerådslag eller nätverksmöte?
Alla behöver inte tycka lika för att de ska kunna delta i ett rådslag eller nätverksmöte. Ibland kan det finnas konflikter mellan personer och det kan finnas en oro för att samla nätverket. Det är mötesledarens uppgift att förbereda så att alla inbjudna har fokus på att hitta gemensamma lösningar och att var en ska få framföra sina synpunkter. Det är viktigt att huvudpersonen känner sig trygg under mötet.

Hur gör jag om jag vill ha ett rådslag eller nätverksmöte?
Alla som har kontakt med någon enhet inom individ- och familjeomsorgen kan bli erbjudna eller be om att få ha ett rådslag eller nätverksmöte. Prata med den person inom individ- och familjeomsorgen som du har kontakt med så får du veta mer.