Kontakt

Familjefrid

Telefon: 0498-26 33 13

E-post: familjefrid@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjefrid

Har du blivit utsatt för hot, kränkningar och/eller annan typ av våld i nära relation?

  • Lever du i en relation där du begränsas av din partner eller annan närstående person?
  • Använder din partner eller någon annan närstående person nedsättande ord eller kränker dig på annat sätt?
  • Har din partner eller någon annan närstående person skrämt, hotat eller på annat sätt utövat våld mot dig?
     

Har du utsatt någon för hot, kränkningar och/eller annan typ av våld i nära relation?

  • Lever du i en relation där du begränsar din partner eller någon annan närstående person?
  • Använder du nedsättande ord eller kränker du din partner eller någon annan närstående person på annat sätt?
  • Har du skrämt, hotat eller på annat sätt utövat våld mot din partner eller någon annan närstående person?
     

Familjefrid erbjuder råd och stöd till vuxna som upplevt/upplever våld i nära relation. Du kan själv kontakta Familjefrid och kan då vara anonym.

 

Vuxna våldsutsatta

Råd och stöd – enskilda stödsamtal där du får hjälp att hantera din situation och få verktyg att stärka dig själv

Kvinnogrupp – där möter du andra i liknande situation. Du får möjlighet att ta del av kunskap och utbyta erfarenheter som kan ge nya insikter samt en ökad förståelse för din livssituation

Vuxna våldsutövare

Råd och stöd – enskilda stödsamtal där du får hjälp att hantera och verktyg att förändra din situation. 

Icke våldsgrupp för män (ATV) – där möter du andra i liknande situation. Du får träffa andra män i grupp där du får kunskap, ges möjlighet till bearbetning och får öva dig i att hitta andra uttryck för din ilska och känslor.

Närstående/Anhörig

Närstående/anhöriga påverkas av våld i nära relationer. 
Familjefrid erbjuder 1-2 samtal till dig som inte är i våldets direkta närhet.

Barn och unga våldsutsatta

Om du utsatts/utsätts för våld i din familj eller av någon närstående kan du själv ta kontakt med socialtjänstens mottagningsteam inom Barn och familjeenheten. 
Tfn: 0498-26 88 29
Efter klockan fyra på eftermiddagen kan du ringa socialjouren. 
Tfn: 0498-26 91 45

Hitta direkt