Kontakt

Familjefrid

Telefon: 0498-26 33 13

E-post: familjefrid@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjefrid

Familjefrid finns för dig som upplevt/upplever våld i nära relation.
Familjefrid kan ge dig råd och stöd samt kontakt med socialsekreterare.
 
Är det akut?

Ring 112 - SOS Alarm

Dagtid, vardagar
Ring Familjefrid för stöd och hjälp.
Telefonnummer: 0498-26 33 13
E-post: familjefrid@gotland.se 

Kvällar, nätter och helger
Ring socialjouren vid brådskade behov av stöd och hjälp.
Telefonnummer: 0498-26 91 45.
Du kan också be att bli kopplad till socialjouren via 112 - SOS Alarm.

Polisen
Telefonnummer: 114 14

 

Lämna sidan Rensa historik

 

På den här sidan kan du läsa mer om det stöd och den hjälp som Familjefrid kan ge dig.  

Du kan vara anonym och de som jobbar i Familjefrid har tystnadsplikt, vilket betyder att de inte får berätta för andra om det du säger.

Det enda undantaget är om det kommer fram att barn under 18 år far illa. Då kontaktar Familjefrid, i första hand tillsammans med dig, Barn- och familjeenheten så att barnet kan få stöd och hjälp för egen del.

Du kan själv kontakta Barn- och familjeenheten om du känner oro för ett/ditt barn.  

 

Har du blivit utsatt för hot, kränkningar och/eller annan typ av våld i nära relation?

 • Lever du i en relation där du begränsas av din partner eller annan närstående person?
 • Använder din partner eller någon annan närstående person nedsättande ord eller kränker dig på annat sätt?
 • Har din partner eller någon annan närstående person skrämt, hotat eller på annat sätt utövat våld mot dig?

Familjefrid erbjuder vuxna våldsutsatta;

 • Råd och stöd – enskilda stödsamtal där du får hjälp att hantera din situation och få verktyg att stärka dig själv
 • Kvinnogrupp – där möter du andra i liknande situation. Du får möjlighet att ta del av kunskap och utbyta erfarenheter som kan ge nya insikter samt en ökad förståelse för din livssituation
 • Kontakt med socialsekreterare
   

Har du utsatt någon för hot, kränkningar och/eller annan typ av våld i nära relation?

 • Lever du i en relation där du begränsar din partner eller någon annan närstående person?
 • Använder du nedsättande ord eller kränker du din partner eller någon annan närstående person på annat sätt?
 • Har du skrämt, hotat eller på annat sätt utövat våld mot din partner eller någon annan närstående person?
   

Familjefrid erbjuder vuxna våldsutövare;

Råd och stöd – enskilda stödsamtal där du får hjälp att hantera och verktyg att förändra din situation. 

Icke våldsgrupp för män (ATV) – där möter du andra i liknande situation. Du får träffa andra män i grupp där du får kunskap, ges möjlighet till bearbetning och får öva dig i att hitta andra uttryck för din ilska och dina känslor.


Partnerkontakt

Familjefrid jobbar med partnerkontakt i syfte att öka våldsutsattas säkerhet och för att kvalitetssäkra det jobb som görs. 
Partnerkontakt är samtal som hålls med en våldsutsatt person när våldsutövaren går i individuella samtal eller icke våldsgrupp för män. 
Samtalen ska ge den våldsutsatta personen information, kunskap, förståelse och stöd för att planera för sin egen och andra närståendes säkerhet samt säkra våldsutövarens förändringsarbete. 


Närstående/Anhörig

Som närstående/anhöriga påverkas även du av våld i nära relationer. 
Familjefrid erbjuder 1-2 samtal till dig som inte är i våldets direkta närhet.

Hitta direkt