Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

God man för ensamkommande barn

God man skall utses för barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Den gode mannen agerar förmyndare och vårdnadshavare under föräldrarnas frånvaro.

I uppdraget som god man för ensamkommande barn ingår bland annat ansvar över barnets ekonomi, skolgång och kontakt med boendet. Att vara god man till ensamkommande barn innebär att man blir en viktig vuxen i dessa barns liv. 
Barnet bor i särskilt boende eller i familjehem. Den dagliga omsorgen som att till exempel se till att barnet kommer till skolan på morgonen, ingår således inte i den gode mannens uppgift.
 
Barnet har en god man innan det får permanent uppehållstillstånd och en av god mans uppgifter är att bistå barnet i processen vid Migrationsverket. Barnen som kommer hit kan vara i behov av tolk och kan ha upplevt traumatiska händelser som gör att de behöver extra mycket stöd i kontakten med olika samhällsinstanser. Till sin hjälp har barnet också ett offentligt biträde, vilken är en advokat eller jurist som utses av Migrationsverket.
 
Godmanskapet upphör när barnet fyller 18 år eller i de fall barnet får permanent uppehållstillstånd. Ett barn under 18 år med permanent uppehållstillstånd får istället för god man stöd av en särskilt förordnad vårdnadshavare till dess det fyller 18 år.

Vem kan bli god man?

Det är överförmyndarnämnden i Region Gotland som utser god man för de barn som vistas på Gotland. Överförmyndarnämnden har också tillsyn över dem som utses som god man. En god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Framförallt ska den vara engagerad i att hjälpa det ensamkommande barnet. Det är viktigt att den gode mannen har grundläggande kunskaper i det svenska samhället och kan behärska det svenska språket. För att kunna kommunicera med det ensamkommande barnet erbjuds tolkhjälp.

Intresserad av uppdraget?

Om du är intresserad av att bli god man så skicka ett mail med din intresseanmälan till registrator-ofn@gotland.se du kan också ringa till 0498-26 99 20.

Region Gotlands ansvar

Region Gotland har ett ansvar att ta hand om de ensamkommande asylsökande barnen som placeras på ön. Uppdraget landar inom socialförvaltningen, som i sin tur har ett nära samarbete med skolan och hälso- och sjukvården, samt med överförmyndarnämnd för att ordna så att det nyanlända barnet får boende, vårdnadshavare och integreras i det gotländska samhället på ett bra sätt.

Mer information om ensamkommande barn och vad som görs inom regionen finns här

Asylverksamhet på Gotland

Flera verksamheter inom både Region Gotland och i det gotländska samhället gör fantastiska insatser för att göra vårt asylmottagande så bra som det går.

Mer information om flyktingmottagandet och vad som görs inom regionen finns här