Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coacher för energi och klimat

  • Vill ni förbättra lönsamheten och samtidigt minska företagets miljöpåverkan?

  • Vill ni få kostnadsfri coachning och rådgivning?

  • Vill ni träffa andra företagare i liknande verksamheter och utbyta idéer?

Har ni svarat ja på minst en av ovanstående punkter? Då är det dags att kontakta Energi- och klimatrådgivningen som även arbetar med coachning till företag.

Kontakta energicoach Magnus Vidmo på telefon 0498-26 91 77 eller energicoach@gotland.se

Youtube video

 

Region Gotland driver just nu ett treårigt EU-finansierat projekt ihop med Energimyndigheten där vi erbjuder företag på Gotland en kostnadsfri energigenomgång och deltagande i nätverksträffar. Eftersom projektet är EU-finansierat är det helt kostnadsfritt för deltagande företag - det enda som krävs är företagets egen tid och engagemang.

Projektet riktar sig till små och medelstora företag (så kallade SMF) med en årlig energianvändning under 300 MWh (300 000 kWh), inklusive bränsle till fordon.

Målsättningen är att minst 80 % av de deltagande företag efter projektets slut, ska ha minskat sin energianvändning med cirka 20 %. Minst 80 % av de deltagande företagen har fått kunskap kring nyttorna med energieffektivisering och förstår nyttan med att kontinuerligt följa upp sin energianvändning.
 

Därför ska ditt företag delta i coachningsprogrammet:

  • Ni vill förbättra lönsamheten och samtidigt minska företagets miljöpåverkan
  • Ni vill snabbt komma igång och prioritera rätt typ av åtgärder.
  • Ni får kostnadsfri coachning och rådgivning.
  • Ni kan dra nytta av att nätverka med andra företag, både rörande energi och andra frågor.

Coachningsprogrammet kan vara till hjälp för företag som:

  • Behöver en puff i rätt riktning.
  • Har begränsat med tid.
  • Önskar lära mer om energieffektivisering och klimatfrågor.

Är ni intresserade av att kostnadsfritt delta i projektet eller har frågor så tveka inte att höra av er till energi- och klimatrådgivningen på Gotland.

Illustration energikällor