Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Energicentrum

Under hösten 2019 inleds arbete för att etablera ett Energicentrum på Gotland. Den nya verksamheten ska bidra till att utveckla gotlänningarnas kunskaper och stärka deras möjlighet att påskynda omställningen till ett hållbart energisystem på Gotland.

Om Energicentrum Gotland

Energicentrum Gotland kommer att ha rollen som ett regionalt energikontor – något som efterfrågats på Gotland under flera år. Energicentrum kommer att vara sammankopplat med flera olika aktörer på Gotland. Aktörernas kapacitet att kunna genomföra aktiviteter, åtgärder och projekt som accelererar omställningen till ett hållbart energisystem på Gotland ska stärkas.


Energicentrum ska också utvecklas för att:

  • visualisera takten i energiomställningen,
  • tillgängliggöra energikunskap för breda målgrupper på Gotland och
  • sprida goda exempel från omställningen.