Kontakt

Patrick Dahl
Verksamhetsutvecklare
patrick.dahl@gotland.se
070-498 37 36
 
Lisa Bratt
Kommunikatör
lisa.bratt@gotland.se
073-765 81 85
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Energicentrum

Under våren 2020 pågår arbete för att etablera ett Energicentrum på Gotland. Den nya verksamheten ska bidra till att utveckla gotlänningarnas kunskaper och stärka deras möjlighet att påskynda omställningen till ett hållbart energisystem på Gotland.

Om Energicentrum Gotland

Verksamhetsutvecklare Patrick Dahl har uppdraget att skapa en organisationsmodell för Energicentrum Gotland samt finna en långsiktig finansiering. Energicentrum kommer att ha rollen som ett regionalt energikontor. Detta har efterfrågats på Gotland under flera år. Energicentrum kommer att vara sammankopplat med flera olika aktörer som går före i energiomställningen på ön. Tillsammans genomförs aktiviteter, initiativ och projekt som accelererar omställningen till ett hållbart energisystem.

Energicentrum ska också utvecklas för att:

  • visualisera takten i energiomställningen
  • tillgängliggöra energikunskap för gotlänningarna
  • sprida goda exempel från omställningen

Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på Energicentrum Gotlands nyhetsbrev?

Skicka ett mail till: energicentrum@gotland.se