Kontakt

Besöksadress:
Endre förskola
Endre Skola
621 77 Visby

Vallmon   073-765 82 24
Blåelden  070-083 28 26
Vildrosen 076-941 20 84

Rektor:
Linus Lundgren
Tfn: 0498 - 26 90 58
E-post: linus.lundgren@gotland.se

Biträdande rektor
Monica Broén
Tfn: 0498 - 20 48 47 
E-post: monica.broen@gotland.se

 

Skoladministratör
Patricia Sjögren
Tfn: 0498 - 26 94 91
E-post: patricia.sjogren@gotland.se

 

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkomna till Endre förskola

Endre förskola är belägen i Endre socken och invigdes 2003. Förskolan ligger i anknytning till Endre Skola, Endre kyrka och med närhet till skog och natur.

Vår strävan är att varje barn ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, behålla sin nyfikenhet och upptäckarlust samt känna lust att lära. Vi vill skapa en trygg, meningsfull och härligt rolig förskoletid för varje barn.

Vi lägger extra stor vikt vid värdegrundsarbetet i enlighet med förskolans läroplan, leken och det livslånga lärandet. I vår verksamhet använder vi ofta utomhusmiljön och naturen som ett pedagogiskt verktyg.

Daglig uteverksamhet på förskolans gård, skolgård eller i skogen gynnar barnens motoriska utveckling och bjuder in till lek, kreativitet och fantasi.

 

 

Hitta direkt