Sök

Brandsäkerhetsregler för eldning utomhus

Brandsäkerheten är viktig när du ska elda utomhus. Du måste välja en passande plats och elden får inte vara för stor eller innehålla olämpligt material.

Brandriskprognos

Du kan få aktuell information om eldningsförbud och brandriskprognos via en automatisk telefonsvarare på nummer: 0498-20 38 00

På såväl SMHI:s som Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplatser finns också aktuella brandriskprognoser. Vi rekommenderar även MSB:s app Brandrisk Ute. Den hjälper dig att hålla koll på brandrisken där du befinner dig.

Var ska elden placeras?

  • Det får inte finnas någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation, därför bör man ta bort allt brännbart på ett avstånd av minst 15 meter från brasans kant.
  • Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. Beredskap måste finnas för att upptäcka och släcka bränder en bit bort. Det finns alltid en risk att brännbart material följer med röken. Området ska dessutom vid behov fuktas eller dränkas med vatten.
  • Se till att platsen är lämplig, oavsett vindriktning, så att elden och röken inte orsakar olägenhet för boende i närområdet.

Hur stor får elden vara?

  • Storleken på bålet får inte överstiga 10 meter i diameter, samt 3 meter i höjd.

Vad får elden innehålla?

Här kan du läsa om vad som är tillåtet att elda utomhus.

Viktigt att tänka på:

  • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
  • Den som eldar är ansvarig för elden.
  • Den ansvarige ska se till att elden och även glödande kolrester är släckta senast före mörkrets inbrott. Undantag görs för valborgsmässoeldar.
  • Brasan bör inte tändas vid stark blåst.
  • Tillgång till släckredskap ska finnas på eldningsplatsen, till exempel ansluten vattenfylld slang som når bålet och närmaste omgivningen, handbrandsläckare, fyllda vattentunnor, hinkar med mera. Använd kratta för att kratta isär den sista glöden, så blir det lättare att släcka elden.
  • Se till att det lätt finns möjlighet att larma SOS. Telefonnummer vid nödsituationer är 112.

Observera att du inte kan ringa till räddningstjänsten för att anmäla eldning.

Relaterad information

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00