Kontakt

Helena Andersson
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 12
E-post: helena.andersson@gotland.se

Jonas Nilsson 
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 50
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekologisk hållbarhet

Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen, är ett av tre övergripande mål för Gotland. Målet innebär att:

  • Gotland är klimatneutralt, har gått före i energi- och klimatomställningen och har tidigt nått nationella klimatmål baserade på FN:s Parisavtal.
  • Utvecklingen är en hävstång för ett konkurrenskraftigt näringsliv och för en god miljö.
  • Vi använder de tillgångar vi har på bästa sätt, genom en ekonomi byggd på kretslopp och förnybara resurser.
  • På Gotland finns god tillgång till dricksvatten och tillräckliga grundvattennivåer.
  • Gotland har bidragit till att Östersjön är ett levande och friskt hav.
  • Naturen brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

Detta är fastslaget i vår regionala utvecklingsstrategi - Vårt Gotland 2040.

Ett ekologiskt hållbart Gotland

Region Gotland är en ekokommun och tar ett stort ansvar för att bidra till ett ekologiskt hållbart Gotland. Förutom att vara öns största arbetsgivare så möter vi genom våra verksamheter gotlänningar och besökare oavsett om de söker vård, åker buss, vill bygga ut huset, går i skolan eller tar del av någon annan offentlig samhällsservice.

Vi som organisation har mycket stor klimat- och miljömässig påverkan på hela samhället. På de här sidorna kan du läsa mer om hur vi arbetar för att skapa ett ekologiskt hållbart Gotland, för en ekologiskt hållbar samhällsservice på Gotland och för att underlätta hållbara val för boende och besökare. 

 

Hitta direkt