Kontakt

Helena Andersson
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 12
E-post: helena.andersson@gotland.se

Jonas Nilsson 
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 50
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekokommun Gotland

Ekokommun Gotland är Region Gotlands initiativ och åtagande. Det involverar alla på Gotland i utmaningen att i bred samverkan nå ett ekologiskt hållbart samhälle med hållbar tillväxt på Gotland till år 2025.

På de här sidorna har vi samlat det som rör det övergripande arbetet. Strukturen följer till stora delar miljöprogrammet för Ekokommun Gotland med de fyra fokusområdena Energi och klimat, Vatten, Hållbara val och Naturens mångfald.

Ansvaret för att genomföra miljöprogrammet är fördelat på i stort sett samtliga Region Gotlands nämnder/förvaltningar och bolag. Mer om detta dagliga miljöarbete når du genom att klicka dig fram under rubriker och länkar vidare från denna sida.

Under 2020 kommer en uppföljning av miljöprogrammet att lämnas till Regionstyrelsen och underlag till ett nytt samlat program för energi och miljö ska arbetas fram. 

Välkommen till websidorna om Ekokommun Gotland!

 

Hitta direkt