Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detta gäller för dig som är vaccinerad

Tre veckor efter din första dos vaccin har kroppen byggt upp ett visst skydd mot covid-19. Det är fortfarande väldigt viktigt att du tar din andra dos vaccin, för att få ett fullgott skydd mot svår sjukdom och död i covid-19. 

Efter vaccinationen

Efter att du har fått din spruta behöver du vänta i 15 minuter innan du får lämna mottagningen. Detta brukar göras vid vaccinationer för att säkerställa att du inte får en direkt reaktion av vaccinet.

Eventuella biverkningar efter sprutan
Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. Du kan känna dig trött eller få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också få lite feber, känna dig frusen eller få ont i leder och muskler. Besvären kommer i så fall inom 1–2 dygn efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

Allvarligt medicinskt tillstånd

När du är vaccinerad behöver du vara uppmärksam på ovanliga symtom som kan tyda på allvarligt medicinskt tillstånd. Symtom att vara uppmärksam på är:

  • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
  • näsblödning som är svår att stoppa
  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Får du något av dessa symtom, ring 1177 och berätta att du är vaccinerad. Känner du dig akut sjuk, ring 112.

Vaccinationsbevis

Läs mer om vaccinationsbevis inför resa på covidbevis.se