Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detta gäller för dig som är vaccinerad

  • Fortsätt följa restriktionerna

Tre veckor efter din första dos vaccin har kroppen byggt upp ett visst skydd mot covid-19. Du kan då utöka ditt umgänge något. Samtidig måste du som vaccinerad fortsätta att följa restriktionerna om att hålla avstånd till andra och undvika trängsel. Detta för att skydda människor runt dig. Du kan fortfarande bära på smitta och personer som ännu inte är vaccinerade kan riskera svår sjukdom i covid-19.

  • Hjälp till att skydda andra

Du som vaccinerad kan fortfarande bära på smitta utan att själv vara sjuk. Tänk därför på att du kan smitta personer runt dig och att de i sin tur kan drabbas av svår sjukdom eller till och med dö. Du som är vaccinerad har ett stort ansvar i att fortsätta hålla avstånd och leva smittsäkert.

  • Prioritera din vaccinationstid och ta även dos 2

Det är fortfarande väldigt viktigt att du tar din andra dos vaccin, för att få ett fullgott och långsiktigt skydd mot svår sjukdom och död i covid-19. Det skydd som våra vaccin är ämnade att ge, uppnår vi bara efter två doser. Prioritera därför din vaccinationstid, även under sommaren, och se till att du kan vara på plats i din region för att ta även dos 2.

Efter vaccinationen

Efter att du har fått din spruta behöver du vänta i 15 minuter innan du får lämna mottagningen. Detta brukar göras vid vaccinationer för att säkerställa att du inte får en direkt reaktion av vaccinet.

Får du symtom som kan vara covid-19 ska du alltid ta ett så kallat PCR-prov. Detta gäller alltså även om du är vaccinerad.

Eventuella biverkningar efter sprutan

Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. Du kan känna dig trött eller få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också få lite feber, känna dig frusen eller få ont i leder och muskler. Besvären kommer i så fall inom 1–2 dygn efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar. Får du ihållande symtom ska du testa dig.

Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

Allvarligt medicinskt tillstånd

När du är vaccinerad behöver du vara uppmärksam på ovanliga symtom som kan tyda på allvarligt medicinskt tillstånd. Symtom att vara uppmärksam på är:

  • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
  • näsblödning som är svår att stoppa
  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Får du något av dessa symtom, kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att du är vaccinerad. Känner du dig akut sjuk, ring 112.