Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Förbud mot trafik med motordrivet fordon under Almedalsveckan

Regler och anvisningar gällande motortrafikförbudet under Almedalsveckan.

Motortrafikförbud under Almedalsvecka 2017 Under Almedalsveckan ansvarar Region Gotland för värdskapet och polismyndigheten för säkerhet och ordning. Tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet är i fokus. Motortrafikförbudet är en del av detta.

Med syfte att göra det tryggare för Almedalsveckans besökare och arrangörer är hela Almedalsområdet samt en del huvudgator avstängda för motortrafik under veckan. Avstängningen gäller från söndagen den 2 juli till söndagen den 9 juli, mellan klockan 09:00-21:00. Eventuellt kan trafiken släppas på tidigare den avslutande dagen.

Det finns fem bemannade bommar in till området. Temporära mobila avstängningar kan förekomma inom området närmast Almedalsparken.

Parkering

Parkering inom Almedalsområdet stängs av onsdagen den 28 juni klockan 07:00. Detta gäller även boendeparkeringen vid Kruttornet. Parkeringsplatser finns utanför det motorfordonsfria området. All parkering på området är förbjuden under perioden 28 juni till 9 juli, dygnet runt. Fordon som parkerats i området kommer att bärgas 4 km till uppställningsplats.

För personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns parkeringsplatser reserverade på Korsgatan och bakom Tonsättarhuset vid Skeppsbron. Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade får köra in i området och parkeringsplatser för rörelsehindrade är kostnadsfria.

Dispens från motortrafikförbud

Dispens kan medges för leverans- och servicefordon. Ansökan görs digitalt med en ansökan per fordon. Ansökan ska innehålla registreringsnummer på fordonet samt namn och personnummer (tio siffror) på samtliga förare av fordonet som dispensen gäller.

 • Om villkoren för dispensen överträds kan dispensen återkallas utan dröjsmål.

Behörig trafik i området som inte behöver ansöka om dispens:

 • Polismyndigheten
 • Försvarsmakten
 • Räddningstjänsten
 • Sjukvårdstransporter och ambulanser
 • Diplomatregistrerade fordon
 • Transporter med skyddsobjekt
 • Förare med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehinder

Dispens kan beviljas för:

Företag och verksamheter som måste genomföra leveranser inom det avstängda området mellan 09:00–21:00. T.ex. leveranser av mat och övrig catering, servicefordon samt vissa fordon avseende mediabevakning.

För näringsidkare ges dispens enbart för nyttotrafik. Fordon som används i exempelvis marknadsföringssyfte är förbjudet.

Fastighetsägare och boende inom det avstängda området som är folkbokförd på adressen och ägare till fordonet.

Säkerhetszon – dispens beviljas ej

Gatorna närmast Almedalsparken ska vara helt bilfria söndag 2 juli-lördag 8 juli mellan 17:00-21:00 samt söndag 9 juli 09:00-15:00. Temporära mobila avstängningar kommer att användas.

Dispens kommer inte beviljas för:

 • Busstrafik 
 • Taxi 
 • Turisttåg 
 • Reklamfordon 
 • Privata persontransporter eller transporter som inte uppfyller kraven för dispens

Personuppgiftslagen (PUL)

Region Gotland har beslutat att den som söker dispens från motortrafikförbudet ska uppge registreringsnummer på fordonet i kombination med fullständigt namn samt personnummer på samtliga chaufförer av fordonet.

Av säkerhetsskäl krävs en säker identifiering av samtliga förare som ska framföra fordon som erhåller ovan nämnda dispens. Uppgiften begärs med stöd av Personuppgiftslagen (1998:204) paragraf 22 samt paragraf 10 a. Registret med namn och personnummer upprättas av Region Gotland och kommer användas i samarbete med polismyndigheten i förbindelse med Almedalsveckan 2017. Personnummer och spårbarhet destrueras efter Almedalsveckan 2017.

På ansökan för dispens från motortrafikförbudet finns begäran från Region Gotland att samtycke lämnas enligt ovan nämnda uppgifter i enlighet med kraven i Personuppgiftslagen. Beslutet är taget i samverkan med polismyndigheten.

Sidan uppdaterad: 2 juni 2017
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?