Kontakt

Märta Syrén
Projektledare
Telefon: 0498-26 91 81
E-post: marta.syren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

DiSa - Digital samhällsbyggnad

Enklare, snabbare och bättre - med projektet DiSa vill vi ge dig som företagare, boende och besökare tillgång till den information inom samhällsbyggnad du söker, där du vill och när du vill.

Här var vi innan DiSa, här är vi nu och hit ska vi

Genom att göra ärenden och information digital, är vårt mål att korta ner handläggningstider, öka tillgängligheten och vara mer transparenta i vårt arbete. Tanken är att du enkelt ska hitta planeringsunderlag, kunna göra en ansökan via e-tjänster och följa ditt ärende. I slutänden gör det att ditt ärende kommer att gå snabbare och behöver du hjälp finns våra handläggare där för att guida dig rätt.

DiSa-projektet pågår 2018-2020 och innefattar flera olika områden, som exempelvis digitala detaljplaner, 3D-modeller, fastighetsgränser och e-arkivering. Mer om dessa delprojekt kan du läsa om via menyn.

Följ gärna vårt arbete på Instagram: @disa_regiongotland

Nu kan du följa projektets resa på ett nytt sätt. Skrolla dig nedåt i grafiken, eller klicka här för att öppna den i ett nytt fönster.

 

 

Projektet genomförs med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands regionala utvecklingsmedel 1:1.

EU-flagga med texten Europeiska Unionen - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden