Kontakt

Nathalie Ahlstedt-Mantel
Projektledare Förstudie Digital dialog
Telefon: 0498-26 97 61
E-post: nathalie.ahlstedt-mantel@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med tecknade figurer.

Förstudie om digital dialog

Samhällsbyggnadsförvaltningen beviljades under våren 2020 ny EU-finansiering av Tillväxtverket för en förstudie om hur den digitala dialogen med näringsliv, boende och besökare kan förbättras.

Projektet DiSa – Digital samhällsbyggnad avslutas under 2021, och har sedan 2018 arbetat för att digitalisera ärenden och information på förvaltningen. Syftet med förstudien var att undersöka hur en fortsättning på DiSa kan se ut.

Under våren och sommaren 2020 undersökte en projektgrupp på samhällsbyggnadsförvaltningen hur den digitala dialogen med användare och kunder på Gotland kan förbättras. Genom att prata med näringsliv, civilsamhälle, boende och besökare ville projektgruppen ta reda på vad kunder och användare prioriterar och tycker är viktigt för att förvaltningen kan förbättra service, tillgänglighet och delaktighet.

 

I filmen berättar vi om vårt arbete med förstudien och vad vi kom fram till. Du hittar också hela projektrapporten under Mer information här nedanför.

Förstudien ville undersöka

  1. Vad näringslivet på Gotland tycker behövs för en kundorienterad samhällsbyggnadsprocess.
  2. Vad förvaltningen behöver göra för att se till att fler personer deltar i samhällsplaneringen.
  3. Vad boende och besökare behöver för att lätt hitta och förstå information om verksamheten.