Kontakt

Johan Berglund
Projektledare Digital dialog
E-post: johan.berglund@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med tecknade figurer.

Digital dialog

Genom nya digitala tjänster vill vi öka servicen för dig som är boende, besökare eller företagare på Gotland. Bland annat ska det bli lättare för dig att göra rätt, att få korrekt information och enkelt få snabb återkoppling på hur det går med ditt ärende. För att utveckla detta har Region Gotland fått EU-finansiering av Tillväxtverket till projektet Digital dialog.

Vad är Digital dialog? 

För att göra samhällsbyggnadsprocessen bättre och enklare för dig som boende, besökare eller företagare har vi ansökt och fått pengar från EU för att utveckla nya digitala tjänster. Projektet pågår från våren 2021 till hösten 2023. 

Digital dialog består av tre olika delprojekt:

  1. Digital ärendehantering: Du som medborgare ska kunna logga in och följa till exempel ditt bygglovsärende hos oss. Du ska också kunna se dina handlingar på ett enkelt sätt.
  2. Digital delaktighet: Du som medborgare ska enkelt kunna vara med i den demokratiska processen och tycka till om nya samhällsbyggnadsprojekt - digitalt. Vi vill göra det lättare veta när och hur du kan vara med och påverka utvecklingen i olika samhällsbyggnadsfrågor på ön. 
     
  3. Digital lotsning: För att du lättare ska hitta rätt information som röra samhällsbyggnadsfrågor via oss jobbar projektet med olika lösningar för detta.

Målet: mer service, tillgänglighet och delaktighet 

Genom projektet ska samhällsbyggnadsprocessen på Gotland bli bättre för dig som digital användare. Du ska få bättre service, uppleva att vår information är lättare att nå och förstå, och känna att du kan vara delaktig i samhällsutvecklingen på ön. Det är vårt mål!