Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sökfunktion till allmänna handlingar

I sökfunktionen nedan visas ett utdrag av Region Gotlands ärenden och handlingar som är offentliga. I ärenden visas allmänna handlingar, fattade beslut och kommuniceringar. Själva dokumenten visas inte i diariet.

Vill du ta del av diarieförda allmänna handlingar, kontakta regionens gemensamma registratur via e-post regiongotland@gotland.se

Tips! Välj första vart du vill söka, t.ex. Handlingslista (klicka på fliken) > gör dina val och tryck därefter på Sök