Sök

Sök i Region Gotlands diarium

I sökfunktionen nedan kan du hitta vissa av Region Gotlands allmänna handlingar, såsom tidigare fattade beslut.

Observera att det finns ärenden och handlingar som inte är tillgängliga via denna sökfunktion, till exempel sådana som är sekretessklassade av regionens verksamheter.

Sökfunktionen visar ärenden som har registrerats under innevarande år och de två senaste åren. Funktionen för ärendelista och handlingslista visar ärenden och handlingar som är högst sex månader gamla.

I diariet kan man söka fram det mesta av den skriftliga kommunikation som sker mellan regionen, medborgarna och andra myndigheter utanför regionen.

Brev och handlingar, även e-post, som kommer in till regionen är i regel offentliga och får enligt tryckfrihetsförordningen läsas av alla.

Vissa uppgifter kan undantas från offentlighet enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det finns också regler i personuppgiftslagen som gör att vissa uppgifter om enskilda personer inte är sökbara i sökfunktionen till ett av regionens diarier på hemsidan.

Varje nämnd i regionen har ett diarium som hanteras av regionens gemensamma registratur. I regionens sökfunktion visas ett utdrag av regionens ärenden och handlingar som är offentliga. Sökportalen innehåller inte uppgifter såsom personnummer, namn i vissa fall, sekretessbelagda uppgifter och andra känsliga uppgifter.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00