Kontakt

Gällande detaljplaner
Telefon: 0498-26 90 00, knappval 2
E-post: kundtjanst.bygglov@gotland.se

Pågående detaljplaner
Se respektive handläggare i presentationen av detaljplaner under arbete.

Richard Löwenborg Enhetschef

Telefon: 0498-26 93 08 
E-post: richard.lowenborg@gotland.se 

Stina Wester
Planbesked
Telefon: 0498-26 91 74
E-post: stina.wester@gotland.se

Ansökan om planbesked och handlingar skickas via e-tjänst  via e-post till: registrator-mbn@gotland.se eller till Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplaner

En detaljplan beskriver hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett specifikt område. Detaljplanen talar därför om vad du får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning, och är ett bindande kontrakt mellan Region Gotland, markägare och grannar. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller en ny detaljplan antas för samma område. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det kan behövas en ny detaljplan om man vill bygga i känsliga miljöer, där flera intressen kolliderar eller om byggande på platsen innebär betydande miljöpåverkan. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.

Finns det en detaljplan där du vill bygga?

Om du ska bygga eller om du är intresserad av ett område som det ska byggas i är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte.