Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Gällande detaljplaner
Telefon: 0498-26 90 00, knappval 2
E-post: kundtjanst.bygglov@gotland.se

Pågående detaljplaner
Se respektive handläggare i presentationen av detaljplaner under arbete.

Anders Rahnberg
Enhetschef
Telefon: 0498-26 93 78
E-post: anders.rahnberg@gotland.se

Stina Wester
Planbesked
Telefon: 0498-26 91 74
E-post: stina.wester@gotland.se

Christian Björkman
Planbesked
Telefon: 0498-26 90 64
E-post: christian.bjorkman@gotland.se

Anders Rahnberg
Kostnader för planbesked/detaljplaner
Telefon: 0498-26 93 78
E-post: anders.rahnberg@gotland.se

Lena Beckman
Kostnader för planbesked/detaljplaner
Telefon: 0498-26 93 97
E-post: lena.beckman@gotland.se


Ansökan om planbesked och handlingar skickas till Byggnadsnämnden, enhet plan, 621 81 VISBY eller via e-post till: registrator-bn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplan

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan Region Gotland, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex bostäder, handel, kontor eller parkmark) samt utformning
(t ex höjd, storlek och placering av byggnader, gång- och cykelvägar mm).

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller en ny detaljplan antas för samma område. Detaljplanen består av en plankarta och en planbeskrivning där även genomförandefrågor ingår. I vissa fall tillhör en illustrationskarta, gestaltningsprogram och/eller miljökonsekvensbeskrivning.

Om du ska bygga eller om du är intresserad av ett område som det ska byggas i är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte. Om det inte finns en detaljplan så är det Region Gotland som avgör om det behöver tas fram en sådan innan du kan påbörja bygget. Det finns flera olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs. T ex på man vill bygga i känsliga miljöer eller där flera intressen kolliderar eller medför betydande miljöpåverkan.

Medborgarinflytande och rättsäkerhet

För att alla berörda ska garanteras inflytande över planutformning och genomförande samråder regionen med planförslaget.

Krav på undersökningar och utredningar

För att upprätta en detaljplan krävs olika typer av utredningar. Det kan handla om miljökonsekvensbeskrivning, grundvattenundersökning, arkeologisk undersökning, vatten- och avloppsutredning eller perspektivskiss.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?