Kontakt

Ulf Percival
Dödsboutredare
Telefon: 0498-26 56 31

Ewa Gardell Alvengren
Dödsboutredare
Telefon: 073-904 49 24

Sonia Söderberg
Dödsboutredare
Telefon: 0498-22 03 85

Ewelyn Svanefors
Dödsboutredare
Telefon: 070-964 96 59

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska normalt en bouppteckning göras. I vissa fall kan den ersättas av en enklare dödsboanmälan.

När kan jag göra en dödsboanmälan?
Det räcker att du gör en dödsboanmälan:
- Om den avlidnes tillgångar bara räcker till kostnad för begravning och vissa andra utgifter i samband med dödsfallet.
- Om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt.
 
Undantag
Du kan inte göra en dödsboanmälan om det krävs en mer omfattande utredning av dödsboet.
 
Så här gör du en   dödsboanmälan
För att göra en dödsboanmälan vänder du dig till någon av våra dödsboutredare. Du kan också ta kontakt med en begravningbyrå som hjälper dig tillrätta. Dödsboanmälan skickas därefter till Skatteverket.

Viktigt att tänka på
Du ska inte röra dödsboets tillgångar. De ska i första hand användas till att betala begravningen.
Betala inga räkningar och stoppa autogirobetalningar om sådana finns.