Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Marie Green, miljösamordnare på Riksantikvarieämbetet och Henrik Beijer, VD på Gotlands Åkericentral

De är Gotlands cykelvänligaste arbetsplatser

Publicerad 2021-09-24 10:10
När det för första gången någonsin var dags att utse Gotlands cykelvänligaste arbetsplats ansågs två arbetsplatser vara värdiga utmärkelsen.

Under årets Mobilitetsvecka uppmärksammades de arbetsplatser som utsetts till att vara cykelvänligast på Gotland. Utnämnandet görs inom ramen av "Cykelvänlig arbetsplats" som drog igång i november förra året. Kampanjen har som syfte att uppmuntra arbetsplatser att främja hållbart resande. Som 2021-års vinnare stod Riksantikvarieämbetet och Gotlands Åkericentral. Båda arbetsplatserna ansågs ha arbetat för att skapa förutsättningar för hållbar arbetspendling och fick därför dela på första platsen.

De vinnande arbetsplatserna representerade av Marie Green, miljösamordnare på Riksantikvarieämbetet och Henrik Beijer, VD på Gotlands Åkericentral fick i veckan motta diplom för sitt hållbarhetsarbete. Motiveringen till utnämnandet löd: 

Båda arbetsplatserna har målmedvetet tagit sig an arbetet med att skapa en hållbar pendlingssituation för sina medarbetare och att vara väl förberedda när personalen kommer tillbaka efter pandemin. Den ena arbetsplatsen är ett privat företag som även under pandemin varit beroende av att fysiskt finnas på sin arbetsplats, de har då skapat en hållbar pendlingssituation för sina medarbetare genom att erbjuda och subventionera flera olika fossilfria resealternativ till och från arbetet. De andra är en offentlig aktör där större delen av personalen arbetat hemifrån under pandemin, det har i sin tur lett till ett digitalt arbetssätt med betydligt minskat resandet som följd. Nu när medarbetarna är på väg tillbaka till arbetsplatsen står de rustade för att ge personalen nya resvanor.

För att bli en cykelvänlig arbetsplats ska man uppfylla cykelfrämjande kriterier. De vinnande arbetsplatserna har båda uppnått den första nivån "Cykelhygglig". Deltagandet löper på kontinuerligt vilket innebär att arbetsplatser som tar sig an utmaningen kan bli mer cykelvänliga för varje år. Både Riksantikvarieämbetet och Gotlands Åkericentral uppfyller enstaka kriterier på de högre nivåerna och det finns god anledning att tro att fler stjärnor är att vänta nästa år. 

Cykelvänlig arbetsplats genomförs i samverkan mellan Energicentrum Gotland och Region Gotlands teknikförvaltning. Läs mer och anmäl din arbetsplats på www.gotland.se/cykelvänlig