Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

För dig som rekommenderas påfyllnadsdos

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos, dos 3 till alla över 18 år. Du som är över 18 år och tog dos 2 för minst tre månader sedan kan boka tid för dos tre. 

Ingår du i riskgrupp eller är över 65 år rekommenderas du även ytterligare påfyllandsdoser, läs mer om aktuella rekommendationer på www.gotland.se/covidvaccin

Varför ska jag ta en påfyllnadsdos?

Genom vaccination har du ett bra skydd mot allvarlig covid-19, men skyddet avtar ju längre tiden går och därför rekommenderas alla som är 18 år och äldre en påfyllnadsdos tre månader efter dos 2. Om du ingår i riskgrupp eller är 65 år eller äldre rekommenderas du ytterligare påfyllnadsdoser.
 
Påfyllnadsdos rekommenderas även om du har varit sjuk i covid-19. Skyddet efter vaccinationen är mer pålitligt än det skydd du får efter att ha haft sjukdomen. 
 

Läs mer om påfyllnadsdoser på Folhälsomyndighetens sida

När kan jag boka dos 3?

Du som fick din andra dos covid-vaccin för närmare tre månader sedan kan boka tid för dos tre i appen Alltid öppet eller via telefonbokningen. Det går också att vaccinera sig på drop-in. Det är viktigt att det vid vaccinationstillfället har gått minst tre månader sedan dos 2.

Du som har laddat ner Alltid öppet får automatiskt ett erbjudande i appen när det har gått tre månader sedan din andra dos. För dig som har frågor eller av annan anledning föredrar att prata med en bokare öppnar telefonbokningen samtidigt som du får erbjudandet i appen.
 

Telefonbokning görs genom att ringa 0498-26 98 00. Bokningen är öppen måndag–fredag klockan 06.30–15.30. Det går också att boka tid i appen Alltid öppet eller att vaccinera sig på drop-in. Läs mer om Region Gotlands drop-in-mottagningar.

När kan jag boka följande påfyllnadsdoser?

Du som är över 18 år och rekommenderas ytterligare påfyllandsdos kan kontakta bokningen eller besöka drop-in när det gått fyra månader sedan föregående påfyllandsdos.

Var utförs vaccinationerna?

Vaccinationsmottagningar finns på Ica Maxi Arena i Visby, i Hemse samt i Slite.