Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

För dig som ska få en tredje dos vaccin

Bokningen av en tredje dos är öppen för personer födda 1936 eller tidigare. Fortsatt kan också personer med hemtjänst eller hemsjukvård boka tid för dos tre. 

I nuläget rekommenderas en tredje dos vaccin till personer som bor på särskilt boende, personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som är 80 år eller äldre. Det är dock viktigt att det har gått minst sex månader sedan personen fick dos två, innan en tredje dos vaccin kan ges.

När kan jag boka dos 3?

Personer med hemtjänst eller hemsjukvård kan från och med onsdag 6 oktober boka tid för dos tre. 

Personer födda 1936 eller tidigare kan boka tid för dos tre. 

Bokning sker genom att ringa vaccinationsbokningen på telefonnummer 0498-26 98 00. Bokningen är öppen måndag–fredag klockan 06.30–15.30.

Vad gäller för sjukresor?

Den som är beviljad hemtjänst kan beställa en avgiftsfri sjukresa för resa till och från vaccinationsmottagningen. Bokning av sjukresa görs via beställningscentralen på telefonnummer 0200-26 06 60.

Var utförs vaccinationerna?

Vaccinationsmottagningar kommer även framöver att finnas på Ica Maxi Arena i Visby samt i anslutning till vårdcentralerna i Slite och Hemse.

Vi uppmuntrar anhöriga att vara behjälpliga i att skjutsa till mottagning om möjligheten finns. 

De personer med hemsjukvård som har svårt att ta sig till en vaccinationsmottagning kommer att vaccineras i hemmet. 

Kan jag få dos 3 på drop-in?

Region Gotland erbjuder drop-in-vaccination för alla som är födda 2005 eller tidigare. Nu kan vi också erbjuda vaccination av dos tre via våra drop-in-mottagningar för personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som är 80 år eller äldre. Det är dock viktigt att det har gått minst sex månader sedan personen fick dos två, innan en tredje dos vaccin kan ges.