Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med människor som funderar.

Psykisk hälsa under och efter pandemin

Med anledning av coronapandemin finns risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och nedstämdhet. Här har vi samlat länkar till mer information om hur du kan ta hand om din psykiska hälsa och må bättre i en annorlunda tid. Det finns även råd kring vart du kan vända dig i stunder när livet känns svårt eller om du behöver någon att prata med.

Psykisk hälsa  – användbara länkar  

Att må dåligt som ung, stöd och vård Gotland (1177 Vårdguiden)

Att må dåligt som vuxen, stöd och vård Gotland (1177 Vårdguiden)


Samlad stödlista för barn, ungdomar, vuxna och äldre

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har sammanställt en aktuell lista med länkar och kontaktvägar som du och andra i din närhet kan ha stöd av för att förebygga psykisk ohälsa. Där finns allt från digitala caféer, digital läxhjälp till telefonlinjer för stöd vid ensamhet och psykisk ohälsa.


Stödlista: Psykisk hälsa i kristid (uppdragpsykiskhalsa.se)

Hitta direkt