Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotländska vårdgivares ansvar för hanteringen av coronasmittan i sina verksamheter

  • Infektion med det nya coronaviruset ingår i smittskyddslagen och är därmed anmälningspliktigt via SmiNet. 

  • Folkhälsomyndigheten har fortlöpande information med alla smittskyddsenheter i landet om läget avseende det nya coronaviruset.
  • För regional rutin för vårdgivare på Gotland se Docpoint STY-18417.
  • Film om skyddsutrustning och vårdhygien.
     

Länkar