Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotländska vårdgivares ansvar för hanteringen av coronasmittan i sina verksamheter

  • Infektion med det nya coronaviruset ingår i smittskyddslagen och är därmed anmälningspliktigt via SmiNet. 

  • Folkhälsomyndigheten har fortlöpande information med alla smittskyddsenheter i landet om läget avseende det nya coronaviruset.
  • Film om skyddsutrustning och vårdhygien.
  • Från och med den 9 november 2020 bokar vård- och omsorgspersonal tid för pågående covid-19-infektion via en webbtidbok på 1177.se. Medarbetare kontaktar sin närmsta chef för instruktioner. Provet tas i ett vitt tält utanför Visby lasarett.
  • Information på Gotland.se om vaccinering
  • Folkhälsomyndighetens information om vaccin
  • Länkar till Region Gotlands rutiner se nedan.

Länkar

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad covid-19