Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdgivares ansvar

Vård- och omsorg på Gotland utförs både av Region Gotland och av privata utförare. Alla har samma ansvar att minska smittspridningen. Informationen nedan riktar sig till vård- och omsorgsgivare.

Länkar

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad covid-19