Kontakt

Paola Ciliberto
Enhetschef kultur
Tel: 0498-26 42 00, 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, skapande skola samt offentlig konst
Tel: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Övriga, se Kontakt Kulturenheten >>>

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ringar i trä från Gotlands Museums samlingar. Foto: Region Gotland.

Stöd under pandemin

Region Gotland har under pandemin vid flera tillfällen tillfört extra medel till kulturområdet. Här kan du läsa om aktuella stöd samt redan fördelade medel.

AKTUELLT

Särskilda uppdrag till kulturskapare december 2021

Region Gotland utlyser 30 nya särskilda uppdrag till kulturskapare. Tio av dessa
riktar sig speciellt till unga vuxna upp till 30 år.
 
För att stödja professionella kulturskapare under pandemin utlyser Region Gotland särskilda uppdrag under december 2021.
Syftet är att bidra till stärkt hållbarhet i utvecklandet av konst och kultur på Gotland och för att främja nya röster i kulturlivet.
 
Uppdragen till kulturskapare inom alla konstarter utlyses enligt nedan:
• 20 uppdrag á 50 000 kr
• 10 uppdrag á 20 000 kr till unga vuxna upp till 30 år
 
Ansökningsperiod är 27 november – 12 december 2021.
 
Här är länken till e-tjänsten:
 
Kriterier

Kriterierna är bland annat att den sökande ska vara aktiv och verksam professionell kulturskapare, vara skriven på Gotland och ha möjlighet att visa arbetet på Gotland.

De som beviljas uppdragen måste kunna e-fakturera Region Gotland omgående eller senast den 27/12-21. 

För den sökande till uppdrag för unga vuxna gäller att vara född 1991-2003.

Fria professionella kulturskapare skickar in projektidéer inom bild och form, slöjd, konsthantverk, film, litteratur, dans, musik, teater, cirkus och kulturarv.

Urvalet görs av medarbetare på Kulturenheten i samarbete med kulturkonsulenterna och eventuellt fler referenspersoner. I urvalsprocessen väger mångfald bland konstområdena samt bredd i målgrupper och idéer in. 

Alla beviljade uppdrag ska redovisas senast den 30/11-2022 (om inget annat överenskommes).

 
Har du frågor kontakta:
Madeleine Nilsson 0498-26 96 28 eller
madeleine.nilsson01@gotland.se

Just nu pågår också beredning av det förstärkta arrangemangsstödet den sista av årets tre omgångar.

Beslut kommer i vecka 48.

Arrangemangsstöd - förstärkt 2021

Region Gotland har under 2021 haft möjlighet att förstärka arrangemangsstödet med 1,25 miljoner kronor.

Stödet är tänkt att gå till arrangemang inom alla konstarter samt kulturarv, för att säkra tillgång till kultur trots pandemin med fokus på smittsäkra arrangemang, digitala lösningar och en säker återstart.

Ansökan har varit möjlig vid tre söktillfällen: 1/5 – 10/6, 15/7 – 15/9 och 1/10 – 15/11. 

TIDIGARE

Särskilda uppdrag maj 2021

Syftet var att bidra till stärkt konstnärlig integritet och hållbarhet i utvecklandet av konst och kultur på Gotland. Utlysningen stängde 23 maj. 
Mer om Särskilda uppdrag maj 2021 >>>

Särskilda uppdrag för kulturskapare nov 2020

I november 2020 utlyste Region Gotland 30 särskilda uppdrag där konstnärens blick på pandemin efterfrågades, 130 intresseanmälningar kom in och av dessa fick 35 uppdrag.
Läs mer om Särskilda uppdrag nov 2020 >>>

Coronastöd kultur vår 2020

En miljon frigjordes inom befintlig budget. 84 ansökningar ankom och det totala sökbeloppet uppgick till strax över 3,8 miljoner. Se fördelningen via länk nedan.

Stöd gavs i tre former: Kontantstöd för inkomstbortfall, ekonomiskt stöd för kompetens- och kvalitetsutveckling samt ett förstärkt arrangemangsstöd.
Fördelning Coronastöd kultur