Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resor och sommarvistelse på Gotland

Sedan den 13 juni är det tillåtet att resa inom Sverige under förutsättning att du är symtomfri. Utifrån beslutet finns en del frågor kring resandet till och från Gotland och vad som gäller under en sommarvistelse på Gotland. På den här sidan har vi samlat svar på några av dem. 

Sidan kommer att uppdateras efter hand som frågor och svar aktualiseras.
Senast uppdaterad 2020-06-29.

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Personer som är symtomfria kan nu med stort eget ansvar resa inom Sverige från och med den 13 juni 2020. 

Tidigare restriktioner kvarstår:

Stanna hemma om du är sjuk.

Social distansering gäller som tidigare. Håll avstånd.

Är du 70 + ska du som tidigare avstå från sociala kontakter och att inte göra onödiga resor.

Folksamlingar med över 50 personer är fortfarande inte tillåtet. 

Besöksförbud kvarstår inom äldreomsorgen.

Läs mer om beslutet om resor

Folkhälsomyndighetens information om sommaren och covid-19

Folkhälsomyndighetens information om att minska smittspridning

Det finns många natursköna platser att tillbringa sin gotlandssemester på och att vistas ute innebär en mindre risk för smittspridning än om du är inomhus. Det är dock viktigt att hålla avstånd till andra även utomhus.

Du har ett stor eget ansvar för att undvika att trängsel uppstår. Undvik platser där du ser att det är mycket människor samlade på en mindre yta.

Till exempel:

 • Upplever du trängsel på stranden – åk till en annan strand
 • Upplever du trängsel där du tänker ha picknick eller promenera – välj ett annat område att vara på.
 • Upplever du trängsel i affärer – kontakta ägaren, välj en annan butik eller välj en annan tid att handla på där det är mindre med kunder.
 • Upplever du trängsel på restauranger, barer eller andra matställen – kontakta ägaren eller välj ett annat ställe att besöka.  

Från och med den 1 juli införs nya riktlinjer för näringsverksamheter som serverar mat och dryck att man är skyldig att se till att det inte uppstår trängsel i lokaler och att gästerna ska kunna hålla 1,5 meter avstånd mellan varandra.

 

Region Gotlands ansvar för tillsyn.

Från 1 juli har Region Gotland ansvar för tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det innebär tillsyn över serveringsställen som serverar mat eller dryck. 

Följande verksamheter omfattas inte av tillsynsansvaret:

 • Bad och badplatser
 • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
 • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.

Läs mer om nya lagen för tillfälliga smittskyddsåtgärder https://gotland.se/107700

Om du inte har symtom som skulle kunna vara covid-19 så är det tillåtet att göra inrikesresor från och med 13 juni, även till Gotland.

Regeringens beslut innebär att du har ett stort personligt ansvar att förvalta det förtroende vi medborgare fått genom att agera ansvarsfullt och med respekt för att  minska smittspridningen. 

Du bör noga ta del av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att kunna avgöra om en resa är lämplig för dig. 
Folkhälsomyndighetens information om att minska smittspridning

Innan du bestämmer dig för att resa behöver du ta ställning till följande:  

 • Res inte med allmänna transportmedel som buss, flyg eller färja, om du, dina barn eller någon annan i ditt resesällskap, har förkylningssymtom, eller covid-19 relaterade symtom (även lindriga).
 • Om du en konstaterad smitta med covid-19 är man skyldig att isolera dig, enligt smittskyddslagen. Däremot går det utmärkt att vara utomhus på tomten om man orkar, men inte på en allmän plats, till exempel badplats.
 • Du har en reservplan för om du skulle få covid-19-relaterade symtom under din resa. Denna ska innehålla följande:
  • Om du skulle insjukna under din semester måste du veta var du kan vara tills du är frisk och smittfri och kan resa hem.  Detta innebär att du ett eget ansvar för att ordna ett boende där du kan isolera dig. 
  • Du ska kunna stanna på detta boende tills du är helt symtomfri eller har testat dig negativt för covid-19.
 • Du följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer noggrant.
 • Vid akut sjukdom och för råd om egen hälsa hänvisar vi till 1177. Vården på Gotland kan bli hårt belastad i sommar. 
  Sjukvården kan behöva transportera patienter till sin hemort för vård. Detta kan bli både komplicerat och svårt att ordna och innebär en risk för den som vårdas.
 • För att fylla på sina recept rekommenderar vi att man tar kontakt med sin ordinarie vårdcentral, det finns inte den kapaciteten på Gotland att sköta rutinsjukvård för icke folkbokförda.

Det finns inga särskilda reserestriktioner för de som är 70 år och äldre, däremot ligger övriga råd och restriktioner som gäller den här gruppen fast.

Om du är äldre och överväger att resa, behöver du tänka extra mycket på att resa säkert och se till att du inte utsätter dig för smitta i samband med resan. Det kan också vara bra att tänka på att samma restriktioner som gäller hemma, även gäller på din semesterort.

Grupper som reser behöver följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla lägen under hela resan. Detta gäller alltså både under transport och på själva resmålet. Det handlar om att hålla avstånd, att mat och dryck kan serveras enligt gällande regler, att det finns goda förutsättningar för god hygien och att trängsel undviks.

Under en vanlig sommar dubblas antalet människor på ön, vilket innebär ökat tryck på sjukvården. Beroende på hur pandemin utvecklas så kommer vården att anpassa sig och kunna ställa om för fler intensivvårdsplatser och övrig sjukhusvård. Även om det finns vissa begränsningar i och med att vi är en ö som är beroende av flyg och färjetrafik, så kan alla som vistas på Gotland kan vara trygga med att det finns en säker och adekvat vård när akut behov uppstår.

Hur ser vårdkapaciteten ut i sommar
Vårdcentralerna i Hemse, Visby och Slite och lasarettets akutmottagning samt delar av sjukhusets specialistmottagningar står redo för sjuka och skadade på Gotland i sommar. Ambulansverksamheten är förstärkt med en extra ambulans.

Vården kan snabbt bli hårt belastad om vi får en ökad smittspridning. Om sjukvården överbelastas kan patienter behöva transporteras till sin hemort för vård. Detta kan både innebära en risk för den som är svårt sjuk och vara komplicerat och kostsamt för den som ska ordna med transporten.

Om du behöver akut vård, finns Visby lasaretts akutmottagning öppen för både bofasta och besökare på Gotland.

Har vården på Gotland tillräcklig bemanning?
Bemanningen är god i vården på Gotland, dock finns vissa utmaningar med att rekrytera personal för en mer intensiv vårdsituation. Detta eftersom vikarier från fastlandet har haft en intensiv vår bakom sig med ett stort behov av vila och återhämtning som följd.

Stanna på det boende som du har på Gotland och ta kontakt med 1177 för rådgivning. 

Där inleds bedömning från fall till fall om eventuell egenvård, vårdbesök/testning alt. behov av transport till hemregion. 

Sjukvården har bara ansvar för personer som kräver en vårdinsats.
Du måste alltså ha en plan för var du kan vara tills du är frisk och smittfri och kan resa hem, om du skulle insjukna under din semester. Detta innebär att du ett eget ansvar för att ordna ett boende där du kan isolera dig. 

Besökare som behöver sjukhusvård och tillhör andra regioner kan behöva transporteras till vård i sin hemregion.En transport tar ungefär en eller två dagar att arrangera.

Res inte med allmänna transportmedel som buss, flyg eller färja om du har förkylningssymptom, även om dessa är lindriga.

Om du som turist eller besökare skulle bli sjuk under din vistelse och behöver rådgivning eller vård/akut tandvård, kontaktar du 1177 Vårdguiden.
Där kan du få hjälp med eventuell tidsbokning hos någon av de mottagningar som finns i Visby, Hemse och Slite eller hos Folktandvården.

I år finns det ingen möjlighet till drop-in eller kvällstider på vårdcentralerna på Gotland med anledningar pandemin.

Inför en utlandsresa eller om du är på väg hem från utlandet kan vissa länder ha krav på karantän. 

Följ nedan länk för hitta företag som erbjuder testning inkl reseintyg inför en utlandsresa. Här listas digitala vårdgivare som har angett att de kan utfärda reseintyg. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/pcr-test/testning-for-reseintyg/

Notera att olika länder kräver olika typer av intyg för inresa. Utrikesdepartementet (UD) har samlat råd och anvisningar kring att resa till och från andra länder och Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer.

Region Gotland anordnar i dagsläget inte dessa tester.

Kostnaden för testning och intyg får resenären stå för själv.

 

Region Gotland vädjar till personer med hemtjänst eller hemsjukvård att inte ansöka om tillfällig vistelse på Gotland.

Sjukvårdskapaciteten och kapaciteten inom äldreomsorgen på Gotland är begränsad och personer med hemtjänst eller hemsjukvård tillhör ofta en riskgrupp.

Nya regler för restauranger, kaféer och krogar

För att minska spridningen av covid-19 gäller också nya regler för restauranger, kaféer och barer.

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma, besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.

 • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.

 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

 • Restauranger och after-ski-verksamhet på skidorter omfattas av reglerna.

Ansvar

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens nya regler för restauranger och krogar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tydliggjort vad som under rådande pandemi är skillnaden mellan lagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Läs mer på SKRs hemsida

Gotlands förenade besöksnäring och Region Gotland har arbetat tillsammans för att ta fram materialet ”Tillsammans tar vi ansvar”. Det handlar om boende, resor och restauranger, men även hantverkare, bibliotek och butiker.

"Tillsammans tar vi ansvar" består av material som visar vad som förväntas av de människor som är på Gotland i sommar, med fokus på att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om man har sjukdomssymptom.

Det är också en samling tydliggöranden av vad olika branscher och aktörer gör för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bidra till att minska smittspridningen. 

Läs mer om kampanjen Tillsammans tar vi ansvar