Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronavirus – omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten inom Region Gotland ansvarar bland annat för äldreomsorg, hemsjukvård och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Många personer i de här grupperna är sköra och kan drabbas svårare av infektioner. Det gäller även det nya coronaviruset.

Texten är senast uppdaterad 2020-04-06

Information till personer över 70 år

Enligt Folkhälsomyndigheten ska alla personer som är över 70 år begränsa sina sociala kontakter tills vidare.

Besöksförbud

Med anledning av att det nu finns bekräftade fall av coronasmitta på Gotland, har Region Gotland infört besöksförbud på: 

  • Äldreboenden
  • Lasarettets vårdavdelningar

Samma besöksförbud innebär också att vi inför förbud att besöka:

  • Öppna mötesplatser för seniorer och öppna anhörigträffar. Läs mer:
    Öppna mötesplatser
  • Boenden och verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Trygghetspunkterna i Katthammarsvik och Burgsvik har stängt tills vidare.
Trygghetspunkterna i Roma och Fårösund har öppet.


Hemtjänst

Information kring hemtjänst och hemsjukvård i samband med tillfällig vistelse på Gotland

Senaste rekommendationerna 

Risken för smittspridning i Sverige bedöms av Folkhälsomyndigheten som mycket hög. Det är viktigt att alla tar sitt eget ansvar. Är du sjuk, stanna hemma. Det gäller även vid förkylning och lindriga luftvägssymtom. 

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. 
--------------------
 

Personal som jobbar inom de här verksamheterna är vana vid att möta, vårda och ge omsorg till dessa grupper på säkert sätt. Det finns också tydliga rutiner kring bland annat hygien.

När det gäller nya coronaviruset följer socialförvaltningen, liksom övriga Region Gotland, Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det gäller till exempel när medarbetare ska gå till jobbet eller inte.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Vi kommer att uppdatera den här sidan om vi har ny information som rör just socialförvaltningens verksamheter på Gotland. I övrigt hittar du Region Gotlands samlande information om nya coronaviruset här:
 
Är du vårdgivare hittar du mer information här:


Läs mer om socialförvaltningens verksamheter: