Kontakt

Föreningsfrågor
E-post: forening@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturföreningar
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg Idrott och fritid
Telefon: 0498- 26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

Sofia Nordström
Fritid- och idrottsföreningar
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: sofia.nordstrom@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kultur och fritid – corona

Här finns information om hur kultur- och fritidsavdelningens verksamheter påverkas av coronaviruset och vilket stöd som finns för verksamheterna.

Gemensamma rekommendationer för Kultur och Fritid

Vad gäller för de som hyr in sig i regionens lokaler?

De som hyr in sig i Region Gotlands lokaler för kultur och fritidsverksamhet ska med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens anvisningar bedöma om de kan genomföra verksamheten eller inte. Till exempel är det föreningarna själva som beslutar om de ska träna eller inte.

Vilka åtgärder ska verksamheterna vidta för att minska smittspridningen?

Verksamheterna ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen:

Verksamheter

 • Möblera om på ett sätt som skapar större ytor och minskar trängsel.
 • Erbjud möjlighet att tvätta händerna eller tillgång till handsprit.
 • Sätta upp informationsblad.

Idrottsverksamheter

 • Se till att närkontakt mellan utövare undviks.
 • Skjut upp matcher och tävlingar.
 • Undvik trängsel genom att exempelvis begränsa antalet åskådare.
 • Hålla aktiviteterna utomhus i den mån det är möjligt.
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövandet.

Personligt ansvar

 • Var noggrann med handhygien – tvätta händerna ofta och i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra på platser där människor samlas, både inom- och utomhus.
 • Håll avstånd till andra i kollektivtrafiken.
 • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • Håll avstånd till andra i badhus och gym. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Undvik att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor.

Läs mer under:

Hitta direkt