Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildning – coronaviruset

Utbildningsförvaltningen inom Region Gotland ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner som gymnasiet, vuxenutbildning, arbetsmarknad- och integration och ungdomsverksamhet.

Aktuellt 2020-08-24

Information om skolstarten vid Vuxenutbildningen kan du hitta på https://gotland.se/106688

Aktuellt 2020-08-18

Wisbygymnasiet öppnar igen för skolförlagd utbildning efter att under våren bedrivit distansundervisning. Under höstterminen 2020 har lärare och elever ett förskjutet schema från kl. 9.30 och som längst till kl.17.00 för att minska trycket på kollektivtrafiken införs skolskjuts. Det är viktigt att Wisbygymnasiets elever också åker med de erbjudna skolskjutsturerna – både till och från skolan, om lösningen ska ha avsedd effekt.

Läs mer om skolskjuts till gymnasiet https://gotland.se/gymnasieskolskjuts

Aktuellt 2020-08-13

Vuxenutbildningen öppnar igen men med coronarelaterade restriktioner för att undvika folksamlingar och köer. Elever och besökare får endast vistas i lokalerna om man har en schemalagd lektion eller förbokat möte med personal i expedition, reception, tentamensservice, Studietek, Verkstad, Infotek, studie- och yrkesvägledning och IT-support. Kontakter ska ske via mejl och telefon i första hand. 

Aktuellt 2020-05-29

Mot bakgrund av pandemin och det aktuella kunskapsläget häver Folkhälsomyndigheten beslutet om rekommenderad distansundervisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen den 15 juni 2020. För vuxenutbildningen inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt distansundervisning behöva ges för att minska smittspridningen. Dessa utbildningsformer hänvisas till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället, då de betraktas motsvara en arbetsplats. Vad som bedöms som lämpligt för att kunna följa de gällande allmänna råden är upp till huvudmannen att avgöra.

Läs mer om det nya beslutet om distansundervisning för gymnasium och vuxenutbildning.

Tidigare publicerade nyheter för gymnasiet och vuxenutbildning

 

Dela endast korrekt och bekräftad information

Hjälp till med att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Länkar till myndigheters information

Rutin- och handlingsplaner