Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronavirus – förskola och grundskola

Utbildningsförvaltningen inom Region Gotland ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner som förskolor, grundskolor och integration och ungdomsverksamhet.

Aktuellt 2020-04-03

Barn kan ha svårt att förstå vad som händer och just stora förändringar i vardagen väcker även tankar och känslor hos barnen. BRIS  har många tips på hur man kan prata med sitt barn om Coronaviruset.
Läs mer om deras tips.
https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har skärp sina rekommendationer om att är man sjuk även vid lätta symtom ska vara hemma för att minimera smittspridning. Detta gäller även barn
-------------------------

Aktuellt 2020-03-16

Information från Folkhälsomyndigheten och Skolverket till förskola och skola om nya Coronaviruset. Informationen ger råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning. Läs den på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
--------------

Aktuellt 2020-03-13

Aktuell information till vårdnadshavare och elever inom förskola och grundskolan kommer så snart ny information finns läggas ut på lärplattformen Schoolsoft.

Om vi kommer till ett läge med hög frånvaro i våra förskolor och grundskolan finns handlingsplaner framtagna för att säkerställa säkerhet och trygghet för barn, elever och medarbetare. I de fall det blir aktuellt att använda dem kommer information att läggas ut via Schoolsoft. 
----------------

Aktuellt 2020-03-12

Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsenhet, är man frisk så kan man vara på arbete, förskola och skola, är man sjuk ska man vara hemma.

Barn och elever som på grund av sjukdom inte kommer till förskolan och skolan ska sjukanmäla sig på vanligt sätt. I de fall ett barn eller elev blir sjuk under dagtid kommer vårdnadshavare att kontaktas för att hämta barnet/eleven.

Det mötesstopp för fler än 50 personer som regeringen utfärdade den 27 mars gäller inte skolor, affärer eller transportmedel.
--------------------

Dela endast korrekt och bekräftad information

Hjälp till med att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Länkar till myndigheters information

Information förskolan