Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskola och grundskola – coronaviruset

Utbildningsförvaltningen inom Region Gotland ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner som förskolor, grundskolor och integration och ungdomsverksamhet.

Aktuellt 2020-05-25
Frågor och svar om covid-19 inom förskolan

Inom förskolan Gotland har vårdnadshavare ställt olika frågor med anledning av rådande situation med covid-19. Nedan finns en sammanställning av de vanligaste frågorna och svaren.

Frågor och svar om covid-19 inom förskolan 

Aktuellt 2020-04-08

Tips på aktiviteter vid längre frånvaro från förskolan eller fritidshem.
Det kan vara svårt att hitta på aktiviteter när barnen måste vara hemma många dagar istället för att vara på förskolan eller på fritidshemmet. F
örskolecheferna har samlat ihop en del tips på aktiviteter,  program och appar som man enkelt kan göra hemma.
Hämta tips på aktiviteter här
--------------------------------

Tidigare publicerade aktuellt

Dela endast korrekt och bekräftad information

Hjälp till med att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Länkar till myndigheters information

Information förskolan och grundskola