Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolor – corona

De förebyggande smittskyddsåtgärder som funnits i förskola, fritidshem och skola under hela pandemin  har haft en bra effekt för att minska spridning inte bara på covid-19 utan alla virussjukdomar. Verksamheterna kommer därför att fortsätta anpassa sina rutiner för att förebygga covid-19 och andra virussjukdomar.

Som grund följer verksamheten Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förebyggande åtgärder för att minska smittspridning

De är:

  • Tvättslussar i alla förskolor och i de fritidshem som tidigare haft det. 
  • Hämtningar och lämning av barn sker utomhus i möjligast mån
  • Utomhusaktiviteter genomförs i så stor utsträckning som möjligt.
  • Stanna hemma om du är sjuk. Alla har fortsatt ett stort ansvar att inte föra smitta vidare genom att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk. Gäller alla virussjukdomar. 

Så här länge ska man vara hemma om man varit sjuk

  • Man ska vara hemma tills man blivit frisk, har gott allmäntillstånd och orkar med en hel dag i verksamheter.
  • Fortsatt gäller att vid magsjuka att man ska vara hemma efter senaste kräkningen 48 timmar om man går på förskola och 24 timmar om man går i skola eller fritidshem samt om man är vuxen.

Närundervisning gäller som grund

Närundervisning gäller för all skolverksamhet. Distansundervisning kan införas i grundskola, särskola och gymnasieskola om det är så många vuxna frånvarande att det inte går att bedriva undervisning på plats i skolan.  


Dela bara korrekt och bekräftad information

Hjälp till med att förhindra spridning av felaktig information, rykten och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information med andra.