Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolor – corona

Förskola och skola fortsätter anpassar sina rutiner i verksamheterna för att minska risken för smittspridning av virussjukdomar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förebyggande åtgärder för att minska smittspridning

De förebyggande smittskyddsåtgärder som funnits i utbildnings- och arbetsförvaltningen verksamheter under hela pandemin och som haft en bra effekt inte bara på covid-19 utan alla virussjukdomar kommer att finnas kvar. De är:

  • Tvättslussar i alla förskolor och i de fritidshem som tidigare haft det. 
  • Hämtningar och lämning av barn sker utomhus i möjligast mån
  • Utomhusaktiviteter genomförs i så stor utsträckning som möjligt.
  • Alla som uppvisar symtom eller blir sjuka under dagen ska skyndsamt gå hem.
  • Stanna hemma om du är sjuk. Alla har fortsatt ett stort ansvar att inte föra smitta vidare genom att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk. Gäller alla virussjukdomar. 

Så här länge ska man vara hemma om man varit sjuk

  • Man ska vara hemma tills man blivit frisk, har gott allmäntillstånd och orkar med en hel dag i verksamheter.
    Nedan finns tips på aktiviteter när man är hemma med barn i förskoleåldern. 
  • Fortsatt gäller vid magsjuka att man ska vara hemma 48 timmar efter senaste kräkningen.

Närundervisning gäller som grund

Närundervisning gäller för all skolverksamhet. Distansundervisning kan införas i grundskola, särskola och gymnasieskola om det är så många vuxna frånvarande att det inte går att bedriva undervisning på plats i skolan.  


Dela bara korrekt och bekräftad information

Hjälp till med att förhindra spridning av felaktig information, rykten och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information med andra.