Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronaviruset på Gotland

Spridningen av covid-19 fortsätter att minska på Gotland. Samtidigt behöver flera personer vård för covid-19 vilket påminner oss om att pandemin fortsätter. Den viktigaste åtgärden för att minska risken för allvarlig sjukdom är att vaccinera sig med rekommenderade antal doser. Alla har fortsatt ett eget ansvar att skydda sig själv och andra mot smittspridning.

Läs om gällande råd och rekommendationer

Veckorapport publiceras på måndagar

En veckorapport om covid-19 och vaccinationsläget på Gotland publiceras på måndagar (alternativt första helgfria vardagen) mellan klockan 14.00–15.00 fram till och med den 30 maj 2022.

Efter den 30 maj kommer Region Gotland inte att redovisa antal fall eller antal vaccinationer på gotland.se. För statistik efter den 30 maj hänvisar Region Gotland till Folkhälosmyndigheten

Hitta direkt