Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland och pandemin med covid-19

Pandemin är inte över. Det är därför viktigt att ta påfyllnadsdoserna av vaccin, för att ha ett gott skydd mot svår sjukdom och död. 

Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 har Region Gotland åter igen börjat att publicera en Covid-19 veckorapport varje helgfri måndag mellan klockan 14.00 och 15.00. Veckorapporterna publiceras under "Nyheter" på den här webbsidan samt på startsidan här på gotland.se.

Läs om gällande råd och rekommendationer

Statistik och analyser om covid-19 inklusive vaccinationer (folkhalsomyndigheten.se)

Hitta direkt