Kontakt

Citygården
Besöksadress: Kung Magnusväg 4, Visby
Telefon: 0498-20 44 84
Facebook: citygården
Snapchat: city_garden
 
Anders Holstensson
Enhetschef
Telefon: 0498-26 96 29
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Citygården

Nu är sommaren här! De lokala ungdomsgårdarna är stängda och tillsammans driver vi verksamheten City Sommar.

Läs mer om Citysommar 

Om Citygården

Citygården hittar ni i centrum av Visby, mitt emellan busstationen och Östercentrum. Vi ligger i Solbergaskolans elevcafé.

Citygården är inte bara till för Solbergaskolans elever utan öppet för alla från åk 7 till 19 år. På Citygården kan man spela biljard, pingis, tv-spel, brädspel, pyssla eller bara hänga med kompisar och fika. Vi som jobbar här är utbildade fritidsledare och finns till för ungdomarna för att ge dom en meningsfull fritid.

Här är det ungdomarna som styr verksamheten med stöd från oss och vi tycker det är viktigt att alla känner sig delaktiga och inkluderade.

När inte Citygården har öppet så arbetar vi med att planera och följa upp verksamheten samt arbetar uppsökande i samarbete med Visbys skolor.

Vi som jobbar på Citygården driver också Amor ungdomgsgård  i Roma

Varje månad lägger vi upp ett månadschema där man kan se vad vi planerat att göra. Det hittar ni lättast via facebook  eller Instagram . (Klicka på länkarna)

Vi finns också på Snapchat (city_garden).

Följ oss gärna på våra sociala kanaler, både ung som vuxen, för att håll koll på vad vi gör just nu!

 

VÄLKOMNA!