Sök

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Regionens vattenverk levererar cirka 3 900 000 kubikmeter per år, men förbrukningen är inte jämnt fördelat över året utan stora säsongsvariationer finns hos de flesta verken. Högsäsong är under cirka 6 veckor från midsommar och framåt då vattenbehovet nästan fördubblas. I den allmänna VA-anläggningen finns 26 stycken avloppreningssanläggningar, både avloppsreningsverk och enklare anläggningar såsom markbädd och biodammar. Det allmänna ledningsnätet på Gotland utgörs av cirka 2 000 kilometer ledning.

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00