Kontakt

Kollektivtrafikenheten
Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: kollektivtrafik@gotland.se

Kundtjänst
Telefon: 0498-269000, knappval 5
Telefontid: måndag-fredag klockan 7-17

Visby busstation
Besöksadress: Kung Magnus väg 1, 621 45 Visby

Upplysning om busstider
ResRobot

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Busstidtabeller

Vad är nytt i sommartidtabellen?

Vad är nytt i sommartidtabellen 2022?

Allmänt

Utbudets omfattning är i stort sett densamma som under sommaren 2021. Avgångs- och ankomsttiderna på vardagar har ändrats. De motsvarar nu i princip de tider som finns under ordinarie tidtabell.

Linje 2

Linje 2 har fått ändrade tider som ett försök att förbättra övergången till och från linje 1 på Visby busstation.

Linje 6

Avgångstiderna på linje 6 skiljer sig betydligt från sommaren 2021. Avgångarna och ankomsterna har inte kunnat anpassas till övriga linjer. Längre väntetider på Visby busstation kan därför förekomma.

Förändringarna på linje 6 beror på ändringar i färjetrafiken till och från Gotland. Destination Gotlands turlista för färjetrafiken innehåller omfattande förändringar jämfört med sommaren 2021. Turerna på linje 6 anpassas i möjligaste mån till färjornas förändrade ankomst- och avgångstider. Tyvärr har vi inte kunnat anpassa samtliga turer på linje 6 till färjorna, eftersom vår tidtabellplanering behövde avslutas innan Destination Gotland var klar med sin.

Linje 10, 11 och 13

Avgångstiderna på vardagar på linje 10 och 11 för bussarna till och från Hemse(–Burgsvik) har omfördelats. De motsvarar nu i grunden de tider som finns under ordinarie tidtabell. Denna omfördelning påverkar även linje 13, där omfattande ändringar har varit nödvändiga för att säkerställa anslutningen till och från linje 11 i Roma.

Linje 61

Hållplats Lickershamn trafikeras ej. På grund av bristande vändmöjligheter är vi tyvärr tvungna att dra in all trafik till och från hållplatsen Lickershamn. Vi hänvisar resenärer till hållplats Lickershamnsvägen.

Vad är nytt i tidtabellen?

Vad är nytt i ordinarie tidtabellen 2021/2022?

Den nya ordinarie tidtabellen gäller från och med söndag, den 22 augusti 2021 till och med lördag, den 18 juni 2022.

Ingen tryckt tidtabell

Kollektivtrafikens ekonomiska situation har försämrats på grund av covid-19-pandemin. Det är möjligt att större förändringar tillkommer under tidtabellens giltighetsperiod. Därför kommer vi inte att ge ut någon tryckt tidtabell. Om tidtabellen behöver ändras kommer vi att publicera det på vår gotland.se/kollektivtrafiken.

Bussarna mot Visby på linje 10 och 11 får förändrade avgångstider

På vardagar omfördelas avgångstiderna mellan linje 10 och 11 för bussarna mot Visby. Detta ger möjligheten att på eftermiddagen bättre anpassa busstrafiken till både Romaskolans och Folkhögskolans undervisningstider. Observera att som följd har även några bussturer från Burgsvik flyttas mellan linjerna. Avgångstiderna från Burgsvik har i möjligaste mån bibehållits.

För bussarna på linje 10 och 11 från Visby gäller, bortsett från några smärre anpassningar, samma avgångstider som tidigare.

Förstärkningsbussar på skoldagar går fem minuter tidigare

De flesta förstärkningsbussarna på morgonen går nu fem minuter tidigare än ordinarie bussen. Anledningen är att det har funnits framkomlighetsproblem på Visby busstation. I tidtabellen på vår hemsida ser du om din hållplats trafikeras av någon förstärkningsbuss. För att avlasta den ordinarie bussen ber vi dig att komma litet tidigare till din hållplats, så att du kan följa med förstärkningsbussen i stället.

Linje 27 Visby–Väskinde skola omvandlas till skolskjutslinje

Linje 27 upphör som kollektivtrafiklinje. För resor mellan Bro och Visby hänvisar vi till linje 20, för resor mellan Väskinde och Visby finns linje 62.

Förändringar i stadstrafiken

Inom Visby stadstrafik finns följande förändringar: 

  • På linje 2 behövde den planerade körtiden förlängas. Detta leder tyvärr till försämrade anslutningar till och från linje 1. Kom ihåg att du även kan resa till ICA Maxi med linje 11! 
  • På linje 4 förändrade vi avgångstiderna för att de ska passa bättre till arbetspendling.

Nya namn på hållplatser

Tre hållplatser byter namn. 

  • Linje 10
    • Hållplats Fardhemsvägen byter namn till Ocksarve bro. 
  • Linje 32
    • Hållplats Käbbe byter namn till Eksta Bopparve.
    • Hållplats Bopparve byter namn till Urgude. 
Tidtabellsändringar från och med 25 oktober 2021

Ändringar i busstidtabellen från och med den 25 oktober 2021

Följande mindre ändringar i busstidtabellen träder i kraft på måndag, den 25 oktober 2021. De gäller trafiken på vardagar, helgtrafiken ändras inte.

Linje 11

Avgången kl. 14.50 från Visby busstation (tur 118) förlängs från Hemse busstation till Burgsvik.

Avgångarna kl. 15.45 (tur 220), kl. 15.50 (tur 120) och kl. 16.50 (tur 122) får längre körtid.

Anledningen är att minska de uppkomna förseningarna.

Översikt över de nya tiderna på linje 11 i riktningen mot Hemse:

Linje 11  Tur 118 Tur 220 Tur 120 Tur 122
Visby busstation 14.50 15.45 15.50 16.50
Roma 15.10  16.10 16.15 17.15
Bjärges | - a a
Etelhem 15.30 - 16.35 17.35
Stånga 15.40 - 16.45 17.45
Hemse busstation 15.50 - 17.00 18.00
Havdhem 16.00 - - -
Burgsvik 16.20 - - -

a Endast avstigande på begäran

Ändring i riktning mot Visby:

På skoldagar tidigareläggs avgångstiden vid kl. 7.15 från Roma (tur 103) med 3 minuter till kl. 7.12.

Övriga tider på denna tur ändras inte. Förstärkningsbussen kl. 7.15 från Roma (tur 303) behåller sin avgångstid.

Linje 12

Avgången kl. 14.50 från Visby busstation (tur 118) slutar redan i Hemse busstation (kl. 15.45).

Resenärer till Burgsvik hänvisas till linje 11, tur 118 (avgång kl. 15.50 från Hemse busstation).

Linje 13

Förlängningen av körtiden på linje 11 gör att bussarna ankommer senare till Roma. Därför behöver båda avgångarna från Roma mot Ljugarn (kl. 16.10 och kl. 17.10) senareläggas med 5 minuter.

Linje 62

På grund av återkommande förseningar förlängs körtiden på avgången kl. 14.25 från Visby busstation (tur 118) med 5 minuter. Därmed behöver avgången kl. 14.45 från Salthamn (tur 119) senareläggas med 5 minuter. Nya tider: avgång Salthamn kl. 14.50, ankomst Visby busstation kl. 15.20.

Ändringen leder till att anslutningen till linje 6 mot hamnterminalen bryts. Resenärer från Väskinde till hamnterminalen reser med tur 118 (avgång Väskinde kl. 14.40) till Salthamn och byter där till linje 61 (avgång ca kl. 15.00).