Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Busstidtabeller

Fram till mitten av september 2023 genomför Region Gotland trafikarbeten längs Kolonigatan utanför Södervärnsskolan och Alléskolan i Visby. Det gör vi för att få bättre tillgänglighet och en säkrare trafik i området.

Vad är nytt i den ordinarie tidtabellen?

Den nya ordinarie tidtabellen gäller från och med den 20 augusti 2023 och gäller till och med den 15 juni 2024.

Ändringar i tidtabellen kan göras och den senast gällande versionen publiceras alltid på www.gotlanskollektivtrafik.se.

Nytt i tidtabellen:

Linje 2:

Nya, förhoppningsvis bättre anpassade körtider på samtliga turer på linje 2 och därför även nya avgångstider.

Linje 11:

Ordinarie tur 103 går via Bjärges.

Förstärkningstur 303 är indragen.

Förstärkningstur 203 kommer som linje 13 från Garde och byter namn i Roma till linje 11 tur 203.

Linje 12:

Förstärkningstur 203 börjar vid Väte affär.

Förstärkningstur 220 är indragen.

Linje 22:

Har fått en förstärkningstur på eftermiddagar, 220 som går till Bäl Bygdegård.

Linje 61:

Har fått två nya förstärkningsturer. En på morgonen som börjar i Stenkyrka, tur 203 och en på eftermiddagen till Stenkyrka, tur 220.