Sök

Busstidtabeller och linjekartor

Här hittar du tidtabeller för våra bussar. Den ordinarie tidtabellen gäller från och med den 20 augusti 2023 och till och med den 15 juni 2024. Under sommaren gäller särskild sommartidtabell. Ändringar i tidtabellen kan göras och den senast gällande versionen publiceras alltid här och på gotlandskollektivtrafik.se. Du kan även använda Gotlands kollektivtrafiks reseplanerare för att hitta din resa.

Stadstrafiken i Visby omfattar busslinjerna 1 till 6. Linjerna 1 och 2 ersätts på kvällar och helger av linje 5. Anslutningstrafiken mellan Visby hamnterminal och Visby busstation tillgodoses av linje 6. Till regionbusstrafiken räknas busslinjerna 10 till 62. Regionbusstrafikens viktigaste knutpunkt är Visby busstation, där det finns bytesmöjligheter till och från Visby stadstrafik samt regionbusstrafikens linjer emellan.

Ändringar i tidtabellen kan göras och den senast gällande versionen publiceras alltid här samt på gotlandskollektivtrafik.se.

Sommartidtabellen gäller från och med söndag 16 juni 2024 till och med lördag 17 augusti 2024.

I årets sommartidtabell finns vissa förändringar jämfört med sommartidtabellen 2023. Nedan presenterar vi sommarens förändringar för specifika linjer.

Linje 10

De turer på linje 10 som endast trafikerar sträckan Visby busstation - Tofta bad, kommer endast att stanna för på- och avstigande vid hållplatserna Visby busstation – Kneippbygatan – Tofta bad. Dessa turer är till för att avlasta ordinarie turer på linje 10.

Körtiderna har förlängts på de ordinarie turerna, främst på delsträckorna Tofta bad – Klintehamn och Klintehamn – Hemse.

Linje 11

Hållplats Bjärges trafikeras inte i sommar. Vi hänvisar till hållplats Vänge.

Körtiderna på turerna från Visby busstation mot Roma och Etelhem har förlängts.

Förlängda körtider är för att bussarna under högsäsong, då det är många på- och avstigande lättare ska kunna hålla tidtabellen.

Linje 6

Under sommaren kommer linje 6 inte passa samtliga Destination Gotlands avgångar och ankomster vid Visby hamnterminal. Vi rekommenderar att läsa i tidtabellen för linje 6 före bokning av färja vilka tider vi trafikerar Visby hamnterminal. Det går också att använda tjänsten Resrobot, som är en reseplanerare som visar all kollektivtrafik i Sverige, även färjan.

Linje 61

Hållplats Lickershamn trafikeras inte. Det är på grund av bristande vändmöjligheter för bussarna. Vi hänvisar resenärer till hållplats Lickershamnsvägen.

Sommartidtabeller – Visby stadstrafik

Sommartidtabeller – Regionbusstrafik

Senaste uppdateringar i den nya versionen av ordinarie tidtabellen:

  • Samtliga hållplatser som linjerna trafikerar finns med i filerna.
  • Som tidigare är en del hållplatser markerade med fotnoter, men vi har förenklat de fotnoter vi använder. Fotnoterna skiljer sig därför från de fotnoter vi har använt tidigare och från de som finns på de tryckta tidtabellsanslagen ute på hållplatserna.
  • Förändringarna gäller endast tidtabellerna på denna sida. Tidtabellerna på tidtabellsanslagen ser ut som tidigare. När sommartidtabellen trycks 2024 kommer även tidtabellsanslagen att få nytt utseende.
  • Några turer går endast fredag, natt mot lördag. Detta skriver vi nu som 24:00, istället för 00:00.
  • Några turer går endast på lördagar, natt mot söndag, och på söndagar, natt mot måndag. Detta skriver vi nu som 24:00, istället för 00:00.
  • Linjerna 10, 11, 12, 20, 22, 51 och 61, turerna 103 på morgonen och 120 på eftermiddagen, har förstärkningsturer som avgår 5 minuter före ordinarie turs avgångstid. Vi skriver inte längre ut dessa i tidtabellerna på gotland.se eftersom dessa kan ändras under tidtabellperioden. För att se vilka förstärkningsturer vi kör just nu, se separat sida namngiven Förstärkningsturer.
  • Fotnot angiven med liten bokstav används då något som har med just den hållplatsen att göra beskrivs.
  • Fotnot med stor bokstav anger något som kan påverkar hela turen, exempelvis att bussen inväntar färjan i Fårösund eller inväntar annan buss i Roma.

Linje 2:

Nya, förhoppningsvis bättre anpassade körtider på samtliga turer på linje 2 och därför även nya avgångstider.

Linje 11:

Ordinarie tur 103 går via Bjärges.

Förstärkningstur 303 är indragen.

Förstärkningstur 203 kommer som linje 13 från Garde och byter namn i Roma till linje 11 tur 203.

Linje 12:

Förstärkningstur 203 börjar vid Väte affär.

Förstärkningstur 220 är indragen.

Linje 22:

Har fått en förstärkningstur på eftermiddagar, 220 som går till Bäl Bygdegård.

Linje 61:

Har fått två nya förstärkningsturer. En på morgonen som börjar i Stenkyrka, tur 203 och en på eftermiddagen till Stenkyrka, tur 220.

Ordinarie busstidtabell gäller från och med söndag 20 augusti 2023 till och med lördag 15 juni 2024.

Tidtabeller – Visby stadstrafik

Tidtabeller – Regionbusstrafik

Linjekartor

Linjekartor ordinarie trafik

Linjekartor sommartrafik

Kontakta Region Gotland

Logotyp
Gotlands kollektivtrafik

Biljetter, tidtabeller och bussar
Har du frågor om biljettförsäljning, tidtabell, kvarglömda saker, driftsfrågor om bussar och skolskjuts ring 0498-20 49 00. Denna kundtjänst är öppen när bussarna är i trafik.

Kundmottagningen på Visby busstation är öppen juni–augusti klockan 07.00–19.00 och september–maj vardagar klockan 08.00–17.00.

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00