Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ungdomsgården Bubblan

Bubblan ungdomsgård

Bubblan Ungdomsgård ligger mitt i Slite och är en samlingsplats för ungdomar från åk 7 till 19 år.

Personalen på Bubblan arbetar för att skapa en trygg plats där alla är välkomna och en plats där det alltid finns en vettig vuxen som lyssnar och bryr sig.