Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lokalen

Slite ungdomsgård

Slite ungdomsgård ligger mitt i Slite, i källaren på Solklintsskolan och är en samlingsplats för ungdomar från åk 7 till 19 år.

Hos oss kan du hänga med kompisar och spela pingis, brädspel, tv-spel och datorspel och mycket mer. Du träffar också fritidsledare med relevant utbildning och ett genuint intresse för ungdomars fria tid.
 
Vad vill du göra? Vi gillar när ni är med och styr verksamheten och vad vi ska hitta på!

Välkomna till oss!