Kontakt

Anne Mousa Ståhl
Bredbandsansvarig
Telefon: 0498-26 34 44, 070-540 88 58
E-post: anne.stahl.mousa@gotland.se

 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bredband

Information om bredband finns på: http://www.digitalagotland.se/1007

Information om Gotlands regionala digitala agenda finns på: http://www.digitalagotland.se/1001