Kontakt

Emelie Stenqvist
Samordnare Bokstart Gotland
Telefon: 073-765 91 62
E-post: emelie.stenqvist01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hembesök med Bokstart. En bokstartare läser en bok för en barnfamilj. Foto: Henrik Radhe, Gotlands Allehanda

Bokstart Gotland

Bokstart Gotland är en satsning som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-5 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att läsa högt, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn. Satsningen genomförs av barnhälsovården, biblioteket, förskolan, öppna förskolan och familjehemsenheten, tillsammans med familjer.

Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Att prata och skoja, titta i böcker och läsa eller rimma och ramsa tillsammans är ett härligt sätt att umgås. Det hjälper barnet att utveckla sitt språk, vilket gör stor skillnad i livet.

Bokstartsprogram finns i närmare 30 länder och har pågått i Sverige sedan 2015. Bokstart Gotland startade under 2018 som ett treårigt projekt med medel från Kulturrådet. Från och med januari 2021 är satsningen permanent på Gotland.

Läs mer om Bokstart på Kulturrådets hemsida

Hembesök och bokstartssamtal

En viktig del i Bokstart är hembesök till familjerna, med inspirerande samtal om språkutveckling och högläsning samt bokgåvor. Hembesöken görs av utbildade bokstartare och erbjuds till alla förstagångsföräldrar på Gotland. De familjer som tackar ja till Bokstart får två hembesök under barnets första levnadsår, ett när barnet är 6 månader och ett vid 11 månader. Under coronapandemin skedde hembesöken digitalt.

Även familjehemsplacerade barn mellan 0 och 5 år erbjuds hembesök i familjehemmen.

Alla familjer som är med i barnhälsovårdens program får ett bokstartssamtal med en bokgåva via BVC när barnet är 8 månader.

Kapprumsbibliotek

En annan del av Bokstart Gotland är satsningen på kapprumsbibliotek i förskolor. Kapprumsbiblioteken innehåller biblioteksböcker som familjerna kan låna hem och läsa tillsammans. Fler och fler förskolor på Gotland får kapprumsbibliotek.

Babysagostunder

På biblioteken finns babysagostunder för de yngsta barnen och deras familjer.

Filmer

Läs med ditt barn

En film om läsning och små barns språkutveckling för föräldrar och andra vuxna i små barns närhet. Filmen är producerad av Bokstart Gotland.

Bokstart Gotland – samverkan för små barns språkutveckling

En informationsfilm om Bokstart Gotland – ett samarbete mellan barnhälsovården, biblioteken, förskolan, öppna förskolan och familjehemsenheten för att stärka små barns språkutveckling. 

Att stödja och inspirera föräldrar att läsa med yngre barn

En föreläsningsfilm med Sara Wijk för personal inom barnhälsovård, förskola, bibliotek m fl. I filmen läses boken Tiger Tiger Tiger av Åsa Lind och Joanna Hellgren, Rabén & Sjögren. Filmen är producerad av Bokstart Region Gotland i samarbete med Språkstegen i Region Blekinge och Region Kronoberg.

 Inom kort kommer extramaterial till filmen.

 

Länkar och material