Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

”Boken kommer” – kör igång med nya rutiner efter påsk!

Publicerad 2020-04-09 10:46
För att begränsa smittspridning av coronaviruset gör vi under en begränsad tid en anpassad variant av ”Boken kommer” till dess att nya riktlinjer kommer från Folkhälsomyndigheten

Det innebär att bibliotekspersonal packar en kasse till låntagaren. Kassen lämnas vid låntagarens ytterdörr, det vill säga man träffar inte låntagaren fysiskt. Personalen använder engångshandskar vid varje bokleverans. Besök sker en gång i månaden.

För de ordinarie ”Boken kommer”-låntagarna ringer personalen och hör om de vill ha nya böcker. Endast de som kan ställa ut sin gamla bok-kasse och hämta en ny utanför sin dörr kan få besök.

Under en begränsad period möjliggör vi även för alla låntagare som är över 70 år, och/eller tillhör någon riskgrupp, att få hemleverans av böcker, oavsett om personen kan ta sig till biblioteket eller inte.  Är du intresserad av att få böcker hem till dig är du välkommen att mejla eller ringa in din beställning till ”Boken kommer”/bokbussenheten.

Vi tar så klart även emot låneböcker du redan har hemma samt förmedlar reserverade böcker du har att hämta på ditt ordinarie bibliotek.

Telefon: 0498-204434 eller 070-7887983

E-post: bokenkommer@gotland.se