Kontakt

Beroendeenhetens vuxengrupp
Besöksadress: Havdervägen 2, 621 43 Visby

Telefon: 0498-26 89 58

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boende och vård- och stödsamordning

Boendesociala gruppen kan erbjuda boende för människor med missbruksproblem som inte har möjlighet att på annat sätt ordna sitt boende. Våra boenden är led i en boendekedja . Den beskrivs nedan.

Boende

Här bor man i rum/lägenheter i en fastighet där också behandlingsassistenter finns. Tanken med boendet är att man ska hitta goda rutiner i boendet, d v s betala hyran, sköta om sitt boende, ta hänsyn till närboende, få stöd i att vara nykter och drogfri. Personal finns tillgängliga dygnet runt.

Träningslägenhet

Beroendeenheten förfogar över ett antal lägenheter utspridda över ön. Här bor man efter en tid i boendet eller efter man genomfört behandling i någon form. Personal gör besök, och tanken med träningsboende är att man ska vänja sig vid ett vanligt lägenhetsboende. Under tiden i träningslägenheten söker man aktivt boende på egen kötid.

Andrahandslägenhet

Denna lägenhet har man sökt och fått på egen kötid, men man godkänns inte som förstahandshyresgäst genast. Beroendeenheten går då in och skriver förstahandskontrakt med hyresvärden (oftast Gotlandshem). Ett andrahandskontrakt upprättas mellan Beroendeenheten och den boende. När man bott störningsfritt och betalat in hyrorna utan förseningar i 1 år, kan man få överta kontraktet.

Vård- och stödsamordning

Gemensamt för alla boende är att man får vård- och stödsamordning från behandlingsassistenterna. Vad som ska göras för var och en anges i den vårdplan som upprättas i samband med att man får sitt boende. Hur vårdplanens intentioner skall uppfyllas anges i den genomförandeplan som behandlingsassistenten upprättar tillsammans med den boende.

Härbärge för hemlösa

Natthärbärget Birkagården erbjuder en sängplats för dig som är hemlös. Dessutom får du mat, en stunds gemenskap eller samtal och möjlighet att sköta din hygien. Birkagårdens natthärbärge drivs av Svenska kyrkan.

Mer om Birkagårdens natthärbärge