Kontakt

Emily Diab
Strateg regional utveckling
Telefon: 0498-26 94 09
E-post: emily.diab@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

För dig som vill hjälpa till

Det är mellan 60 och 70 miljoner människor på flykt i världen enligt FN: s flyktingorgan UNHCR. Vill du veta mer om vilka områden där det är konflikter som gör att människor flyr kan du besöka UNHCR: s hemsida.

Karta och information om konfliktområden i världen

Här har vi samlat information som kan vara användbar för dig som vill engagera dig lokalt. 

Region Gotland har verksamheter som:

  • tar emot ensamkommande asylsökande barn (socialförvaltningen)
  • tar emot och etablerar nyanlända personer med uppehållstillstånd (avdelningen för arbetsliv och etablering)
  • skriver in asylsökande barn i förskola och skola (avdelningen för arbetsliv och etablering)

Det finns också ett antal asylsökande som antingen på egen hand eller med hjälp från volontärsnätverk eller privatpersoner ordnat ett eget boende i väntan på beslut på ansökan om uppehållstillstånd 
 

Nedan finns exempel på hur du på olika sätt kan hjälpa personer som är nya i Sverige och på Gotland. 

Familjehem

Vi söker familjehem till de ensamkommande barn som nu kommer till Gotland. Har du plats i din vardag, och i din familj, för ett barn som behöver din hjälp?

Information om familjehem.

God man

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Om du vill bli god man kan du kontakta överförmyndarnämnden i Region Gotland. 

Information om god man.

Engagera dig i frivilligorganisationer

Det finns flera frivilligorganisationer på Gotland som bedriver volontärverksamhet. Ett tips är att kontakta en eller flera av dessa för att se hur du kan bidra.

Du kan också själv ta initiativ till aktiviteter. Kanske kan din förening ordna till exempel en fotbollsmatch eller tipspromenad?

Om du vill skänka pengar, kläder eller liknande finns många hjälporganisationer som du kan vända dig till. Region Gotland arbetar inte med insamling eller förmedling av ekonomisk hjälp.
 

Praktik eller jobb

Kanske kan du erbjuda en praktikplats eller ett jobb? För asylsökande gäller särskilda regler.

Information om arbete och praktik under asyltiden på Migrationsverkets webbplats.