Kontakt

Angelica Andersson Fihn
Avdelningschef
Telefon: 0498-269658
E-post: angelica.andersson-fihn@gotland.se

För kontaktuppgifter till ditt bibliotek, se respektive hemsida.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kvinna läser en bok på Almedalsbiblioteket

Bibliotek

De nationella råd som Folkhälsomyndigheten inför från och med 14 samt 18 december, påverkar flera verksamheter inom kultur- och fritidsområdet.

Max 1 timmes besök under sportlovsveckan 27/2-7/3-21

P.g.a. pandemin ber vi alla som besöker Almedalsbiblioteket under sportlovsveckan (27/2-7/3) att begränsa sina besök till max 1 timme, för att fler ska få möjlighet att ta del av vårt utbud. Vi ber er vänligen hålla avstånd och påminner om att vi för närvarande har en begränsning på max 45 personer i lokalen.

Mer information om sportlovsveckan på biblioteket

Mattläggning plan 3, Almedalsbiblioteket

På grund av mattläggning med start den 22/2 kommer forskarrummet, läsplatser, Tysta läsesalen och grupprummen på plan 3 inte att  vara tillgängliga. Undantag för E34, E36 och E37 som studenter kan nå via Campus Gotland. 

I stort sett all facklitteratur, inklusive kurslitteratur samt böcker på Gotlandica-avdelningen kommer att etappvis vara nedpackad och kommer inte att vara nåbar. Men det går att reservera önskat material med förlängd väntetid.

Ett antal publika datorer kommer att flyttas ned till Plan 2. Där finns skrivare och kopieringsmaskin. Informationsdisken på plan 2 håller öppet som vanligt.

Mer information om mattläggningen

 

Ordinarie information om biblioteken på Gotland

På Gotland finns tio distriktsbibliotek och en bokbuss.
Biblioteken är mötesplatser där alla är välkomna. Här kan du avgiftsfritt ta del av information och litteratur, kunskap och kultur. Biblioteken erbjuder också spännande evenemang för alla åldrar.

Almedalsbiblioteket i Visby är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek och en mötesplats för människor med olika informationsbehov. Här finns databaser inom olika ämnesområden och tillgång till böcker och tidskrifter i elektroniskt format.

Bokbussen besöker hållplatser, skolor, förskolor och andra institutioner. Bokbussen är tillgänglig även för dig med funktionshinder.

Gotlands länsbibliotek är inte ett fysiskt bibliotek utan en utvecklingsavdelning som arbetar med personal- och verksamhetsutveckling.

Via bibliotekens hemsidor kan du ta del av bibliotekens e-tjänster. För flera av tjänsterna krävs ett lånekonto. Kontakta ditt bibliotek så hjälper vi dig.

På biblioteken finns barnavdelningar med barnböcker där både barn och vuxna får plats. Flera bibliotek har barnverksamhet med t ex sagostunder, sångstunder och barnteater.

Har du svårt att läsa? På biblioteken finns böcker med stor stil, talböcker, lättlästa böcker, böcker som känns, luktar eller låter och böcker på teckenspråk.

För dig som är ny i Sverige finns t ex böcker på lättläst svenska, lexikon, språkkurser och böcker på andra språk än svenska för både barn och vuxna. Flera bibliotek anordnar språkcaféer där du kan träna svenska.

För information om öppettider, programverksamhet och sökning av medier - besök bibliotekens egna sidor.

Välkommen till biblioteken på Gotland!