Kontakt

Angelica Andersson Fihn
Avdelningschef
Telefon: 0498-269658
E-post: angelica.andersson-fihn@gotland.se

För kontaktuppgifter till ditt bibliotek, se respektive hemsida.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kvinna läser en bok på Almedalsbiblioteket

Bibliotek

Skärpta allmänna råd på grund av coronapandemin

Med anledning av de skärpta allmänna råd som Folkhälsomyndigheten inför på Gotland i dag, den 12 november, kommer flera verksamheter inom kultur- och fritidsområdet att påverkas. De skärpta allmänna råden innebär bland annat att vi inte ska besöka inomhusmiljöer där många människor samlas och där det kan finnas risk för trängsel.
Därför är dessa beslut tagna:

Biblioteken
Almedalsbiblioteket stänger för allmänheten t.om 30 november p.g.a. byte av matta och ökad risk för trängsel (studenter och anställda på UUCG har tillträde till plan 3 fr.o.m. 13/11).
Övriga bibliotek kommer inte längre erbjuda tjänster som kräver längre tids vistelse men fortfarande hålla öppet med begränsad service. Detta innebär i praktiken att låntagare erbjuds komma till biblioteket för att låna men inte uppehålla sig i lokalerna.
 
 
 
På Gotland finns tio folkbibliotek och en bokbuss.
 
Biblioteken är mötesplatser där alla är välkomna. Här kan du avgiftsfritt ta del av information och litteratur, kunskap och kultur. Biblioteken erbjuder också spännande evenemang för alla åldrar.

Almedalsbiblioteket i Visby är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek och en mötesplats för människor med olika informationsbehov. Här finns databaser inom olika ämnesområden och tillgång till böcker och tidskrifter i elektroniskt format.

Bokbussen besöker hållplatser, skolor, förskolor och andra institutioner. Bokbussen är tillgänglig även för dig med funktionshinder.

Gotlands länsbibliotek är inte ett fysiskt bibliotek utan en utvecklingsavdelning som arbetar med personal- och verksamhetsutveckling.

Via bibliotekens hemsidor kan du ta del av bibliotekens e-tjänster. För flera av tjänsterna krävs ett lånekonto. Kontakta ditt bibliotek så hjälper vi dig.

På biblioteken finns barnavdelningar med barnböcker där både barn och vuxna får plats. Flera bibliotek har barnverksamhet med t ex sagostunder, sångstunder och barnteater.

Har du svårt att läsa? På biblioteken finns böcker med stor stil, talböcker, lättlästa böcker, böcker som känns, luktar eller låter och böcker på teckenspråk.

För dig som är ny i Sverige finns t ex böcker på lättläst svenska, lexikon, språkkurser och böcker på andra språk än svenska för både barn och vuxna. Flera bibliotek anordnar språkcaféer där du kan träna svenska.

För information om öppettider, programverksamhet och sökning av medier - besök bibliotekens egna sidor.

Välkommen till biblioteken på Gotland!