Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration hålla avstånd vid besök

Besök på särskilt boende eller vårdavdelning på Visby lasarett

Från och med den 12 november är det besöksförbud på vårdavdelningarna på Visby lasarett samt inom psykiatrins heldygnsvård. Detta som ett led i att minska smittspridningen. 


Vi rekommenderar också att man undviker besök på särskilda boenden.
Se information nedan.

 

 

De skärpta allmänna nationella råden innebär att man ska begränsa nya nära kontakter och endast umgås i mindre krets.

Man ska undvika att träffas i mindre utrymmen och helst vara utomhus.
 
Med anledning av det rekommenderar vi att man avstår besök på Gotlands särskilda boenden.

Om nödvändiga besök måste genomföras rekommenderas munskydd som personalen tillhandahåller.
 
Håll gärna kontakten med varandra genom att ringa; via telefon- eller videosamtal. Kontakta det boende din släkting eller närstående bor på om du behöver hjälp för att kunna prata med din anhörige.
 
Regeringen har infört möjlighet för kommuner och regioner att införa lokala besöksförbud. Det är för närvarande inte aktuellt på Gotland.
 
Du som anhörig kan också kontakta Region Gotlands anhörigstöd. Där kan du få tid för samtal. 
Gotland.se/anhorigstod

 

Besöksförbud på lasarettets vårdavdelningar och psykiatrins heldygnsvård

Smittskyddsläkaren beslutade den 12 november om besöksförbud på vårdavdelningarna på Visby lasarett samt inom psykiatrins heldygnsvård. Detta som ett led i att minska smittspridningen.