Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration hålla avstånd vid besök

Besök på särskilt boende eller vårdavdelning på Visby lasarett

Besöksförbudet har hävts på Visby lasaretts vårdavdelningar och inom psykiatrins heldygnsvård. Besök är tillåtna på särskilda boenden.

Viktig information inför ditt besök inom sjukvården

 • Besök inte sjukvården vid symtom på covid-19 
 • Tvätta händerna noggrant eller använd handdesinfektion inför besöket
 • Hålla avstånd till andra för att minska risken för smittspridning


Viktig information inför ditt besök på ett särskilt boende

 • Du som inte är fullvaccinerad ska fortsätta hålla avstånd till andra, särskilt till personer i riskgrupp. 
 • Du som kan vaccinera dig, gör det!
 • Besök utomhus är ett bra alternativ.
 • Avstå från besöket om du har symtom på covid-19, även milda symtom.
 • Före och vid besöket - tvätta händerna!
 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd i övriga allmänna utrymmen på det särskilda boendet. Besökarna ska inte heller visats i de allmänna utrymmena mer än nödvändigt.
 • Följ de rekommendationer du som besökare får på respektive boende. Det kan handa om att du kontaktar boendet innan du kommer och att du använder munskydd som erbjuds när du ska gå till din anhörigs lägenhet.
 • Regeringen har infört möjlighet för kommuner och regioner att införa lokala besöksförbud. Det är för närvarande inte aktuellt på Gotland.