Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration hålla avstånd vid besök

Besök på särskilt boende eller vårdavdelning på Visby lasarett

För närvarande är det besöksförbud på vårdavdelningarna på Visby lasarett samt inom psykiatrins heldygnsvård. Detta som ett led i att minska smittspridningen.

Om du ska besöka ett äldreboende är det viktigt att du följer rekommendationerna. Se nedan.

Viktig information inför ditt besök på ett särskilt boende

  • Den som bor på ett särskilt boende och är fullt vaccinerad kan ta emot friska anhöriga i sitt eget boende. Med eget boende menas den egna lägenheten på boendet.
  • Besök utomhus är ett bra alternativ.
  • Avstå från besöket om du har symtom på covid-19, även milda symtom.
  • Före och vid besöket - tvätta händerna!
  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd i övriga allmänna utrymmen på det särskilda boendet. Besökarna ska inte heller visats i de allmänna utrymmena mer än nödvändigt.
  • Följ de rekommendationer du som besökare får på respektive boende. Det kan handa om att du kontaktar boendet innan du kommer och att du använder munskydd som erbjuds när du ska gå till din anhörigs lägenhet.
  • Regeringen har infört möjlighet för kommuner och regioner att införa lokala besöksförbud. Det är för närvarande inte aktuellt på Gotland.

OBS! Besöksförbud på lasarettets vårdavdelningar och psykiatrins heldygnsvård

Smittskyddsläkaren beslutade den 12 november om besöksförbud på vårdavdelningarna på Visby lasarett samt inom psykiatrins heldygnsvård. Detta som ett led i att minska smittspridningen.