Kontakt

Karin Winsnes
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-20 17 03
E-post: karin.winsnes@gotland.se

Mats Jansson
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-26 95 23
E-post: mats.jansson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Besöksnäring

Gotland är ett attraktivt resmål som årligen lockar över en miljon besökare.  Besökare som vill upptäcka ön Gotland med dess spännande natur, kultur och kulturarv. 

Besöksnäringen är en viktig del av näringslivet som kan bidra till hållbar tillväxt på Gotland. En besöksnäringsstrategi för Gotland 2019-2027 har tagits fram för beslut i regionfullmäktige i mars 2019.

Besöksnäringen på Gotland ska vara hållbar utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Region Gotland arbetar i partnerskap med organisationer, myndigheter, akademi och näringsliv.