Kontakt

Region Gotland
Beroendeenheten
Besöksadress Havderväg 2
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 89 58
E-post: regiongotland@gotland.se

Se kontaktuppgifter till respektive verksamhet på deras sida. 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Missbruk och beroende

Har du problem med alkohol, droger, tabletter eller spel om pengar? Beroendeenheten på Gotland erbjuder olika typer av stöd och behandling. Det finns även hjälp att få som anhörig.

Beroendeenheten består av fyra olika delar.

Handläggning

Vuxengrupp

Vuxna personer kan ansöka om hjälp för sitt beroende. Då öppnas en utredning för att kartlägga hjälpbehovet och för att  komma fram till lämplig insats. Hit kan även anhöriga och vårdgrannar vända sig för att anmäla oro för någon som far illa i sitt missbruk. När det bedöms aktuellt med tvångsvård görs utredning av vuxengruppen. I vuxengruppen är det socionomer som handlägger ärendet.

Boende med stöd

Boende med individuell planering är en insats som man kan få via en ansökan till vuxengruppen. Insatsen innebär stöd med nyktert boende samt stöd inom andra livsområden. På boendet arbetar behandlingsassistenter.
 

Öppenvård

Alkohol och drogrådgivning

Vuxna personer kan få rådgivande samtal, beroendeutredning och behandling.  Här finns också hjälp till familj och anhöriga. På alkohol- och drogrådgivningen arbetar socionomer. Det går bra att ringa direkt till mottagningen och boka tid.

MiniMaria

Ungdomar, unga vuxna upp till 24 år, föräldrar och anhöriga kan vända sig till MiniMaria för att få hjälp och stöd i frågor som rör alkohol och droger. Här finns en bred kompetens gällande missbruk och psykisk ohälsa. På MiniMaria arbetar behandlare, sjuksköterska, psykolog och läkare. Det går bra att ringa direkt till mottagningen och boka tid.