Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beräkna avgift för barnomsorg

Via länken nedan kan du beräkna den barnomsorgsavgift som du kan få för ditt/dina barn i förskola eller fritidshem.

Ange den månad och år du önskar beräkna därefter fyller du i barnets födelsenummer, beräknad vistelsetid (timmar/vecka) och hushållets beräknade månadsinkomst före skatt. Du räknar med alla inkomster som du betalar skatt på.

Beräkningen är en vägvisning för barnomsorgsavgiften den, exakta avgiften får du efter att barnet är placerat och du lämnat din inkomstuppgift via familjesidan.

Har du frågor om denna tjänst kan du mail till barnomsorg@gotland.se eller kontakta förvaltningens barnomsorgsadministratörer på telefonnummer 0498 - 263490