Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur många bor på Gotland?

Letar du efter statistik om folkmängd eller uppgifter om antal döda, födda, inflyttade eller utflyttade?  

Befolkningssiffror Gotland 2022

  • Folkmängd: 61 173 invånare (30 458 män och 30 715 kvinnor)
  • Födda under året: 465 barn
  • Avlidna under året: 626 personer
  • Inflyttade under året: 2 983 personer
  • Utflyttade under året: 2 692 personer
  • Folkökning under året: 172 invånare
Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2022-12-31.


Mer statistik om Gotlands befolkning och befolkningsförändringar finns på Regionfakta.

Regionfaktas webbplats.
 

Befolkningsprognoser

För att kunna planera regionens verksamheter och arbeta mot befolkningsmål görs prognoser på hur befolkningen förväntas utvecklas. 

Demografen - befolkningssiffror för socknar och tätorter

Kanske undrar du hur många som bor i Slite eller hur befolkningen utvecklats på Fårö över tid? I Demografen webb finns uppgifter från år 1985–2021. Du kan välja data för hela regionen, socknar eller tätorter. Kartor över några statistik-områden finns längre ner på denna sida. För frågor om befolkningsstatistik, kontakta sidansvarig.


Öppna Demografen webb