Kontakt

Camilla Jåfs, utbildningsledare yrkesutbildningar
Telefon: 0498-20 36 36
E-post: camilla.jafs@gotland.se

Du kan även kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnskötare och elevassistent

Utbildningen till barnskötare och elevassistent ger dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt en inblick i de olika pedagogiska verksamheterna.

Vuxenutbildningen Gotland erbjuder en utbildning med inriktning mot barnskötare och elevassistent. Detta är en utbildning som omfattar 1400 p och som förbereder dig för ett arbete som barnskötare i förskolan och som elevassistent i skolan.

Det kommer att ges lärarledd undervisning två-tre dagar i veckan och däremellan förekommer hemuppgifter. Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din utbildning och du får formella betyg i alla kurser som ett bevis på din värdefulla utbildning. 

Dessa gymnasiekurser ingår i utbildningen:

 • Barns lärande och växande, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Kommunikation, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p 
 • Människors miljöer, 100 p
 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Skapande verksamhet, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Specialpedagogik 2, 100 p

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande.                                   Studietakt: Utbildningen är på heltid och berättigar till CSN
Studietid: Ca 16 månader. Det finns för närvarande ingen ny start att söka.