Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avsaltat havsvatten - Kan man verkligen dricka havsvatten?

Flaskan på bilden innehåller avsaltat och sedan mineraliserat vatten från Östersjön. Det har tagits fram vid Region Gotlands nya vattenverk på södra Gotland.

Verket är norra Europas största avsaltningsverk för havsvatten. Det togs i bruk i mitten av juni 2019, och levererar dricksvatten i Region Gotlands ledningsnät till abonnenter på södra Gotland (så småningom även norrut upp till Visby). Vattnet som levereras ut i ledningarna är ett blandvatten, det vill säga ett vatten som består av avsaltat havsvatten och grundvatten från ön. Detta för att få ett vatten som är så lika som möjligt som det vatten som tidigare distribuerats i ledningarna.

Vattnet i flaska är dock ett avsaltat vatten från Östersjön som återmineraliserats. Det är ett fullgott livsmedel som håller livsmedelverket krav på dricksvatten.

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och därför är säkringen av vattentillgången en av Gotlands största utmaningar – både på kort och på lång sikt. Att avsalta havsvatten är ett sätt, men Region Gotland letar även efter nya vattentäkter och ser på möjligheter att använda vatten som samlats i gamla kalkbrott samt våtmarker. Ytterligare en möjlighet är att rena avloppsvatten. Vårt gemensamma vatten är också en hållbarhetsfråga, och vi behöver alla spara på vattnet.