Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-26 34 90
Telefontid: måndag - fredag, klockan 8.30-9.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
Under vecka 24 till 32 är telefontiden måndag - fredag 8.30-12.00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avgifter och maxtaxa

Region Gotland använder maxtaxa som grund för avgifter inom barnomsorgen. Maxtaxan är det avgiftstak som är satt för hur mycket föräldrar till barn i förskola och fritidshem ska betala.
 

Maxtaxan gäller för all verksamhet. Om någon enskilt driven verksamhet vill ta ut en lägre föräldraavgift är det möjligt. Det är dock inte tillåtet att ta ut en högre avgift än vad som redovisas nedan. Maxtaxan beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Avgift för barnomsorg beräknas per månad och debiteras för innevarande månad. Avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskoleverksamhet och fritidshem redovisas i tabellen nedan.

Reducering av avgift - avgiftsfri placering

Avgiftsbefrielsen för den allmänna förskolan för 3-5-åringar ska omfatta 3/8 av maxtaxan under tiden 1 september t o m 31 maj. För barn i allmän förskola och som har placering i förskola på grund av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver stöd i sin utveckling ska avgift tas ut endast för placeringstid som överstiger 15 timmar i veckan.

Regeringen har beslutat höja den högsta avgiften inom maxtaxan från och med 1 januari 2022. Inkomsttaket är för närvarande 52 410 kr .

Med utgångspunkt från detta har barn- och utbildningsnämnden beslutat att justeras maxtaxan på Gotland från och med 1 januari 2022. I nedan tabell finns information om den nya maxtaxan.

Förskoleverksamhet 1-5 år (2022) 

   Avgiftstak Dock högst/...
Barn 1 (det yngsta)  3%

1572 kr/månad

Barn 2  2%

1048 kr/månad

Barn 3  1%

524 kr/månad

Barn 4 -> 0 %  0 kr

 

Avgift vid avgiftsreducering för allmän förskola (2022)

Barn 1 (det yngsta)  

983 kr/månad

Barn 2  

655 kr/månad

Barn 3  

328 kr/månad

Barn ->    0 kr


Fritidshem  6-12 år (2022) 

  Avgiftstak Dock högst...
Barn 1             (det yngsta) 2% 1048 kr/månad
Barn 2  1% 524 kr/månad
Barn 3  1% 524 kr/månad
Barn 4 ->  0% 0 kr

 

Årlig efterkontroll mot deklarerad inkomst

Årligen sker en efterkontroll av vårdnadshavares inlämnade inkomst gällande barnomsorgsavgift mot Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst. Avgiftsjustering görs för det aktuella året. Detta kan innebära påslag men även avdrag på avgiften. En separat faktura skickas ut till aktuella föräldrar och fakturan ingår i befintliga krav- och avstängningsrutiner.

Som egen företagare eller om man inte har fast inkomst kan det vara svårt att exakt räkna ut sin årsinkomst. Föregående års deklarerade inkomst kan i dessa fall vara vägledande. Det är dock viktigt att man ändrar sin inkomstuppgift så snart man får förändrad inkomst.