Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-26 34 90
Telefontid: måndag - fredag, klockan 8.30-9.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
Under vecka 24 till 32 är telefontiden måndag - fredag 8.30-12.00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avgifter och maxtaxa

Region Gotland använder maxtaxa som grund för avgifter inom förskola och fritidshem. Maxtaxan är det avgiftstak som är satt för hur mycket vårdnadshavare ska betala.

Maxtaxan gäller för all verksamhet. Om någon enskilt driven verksamhet vill ta ut en lägre föräldraavgift är det möjligt. Det är dock inte tillåtet att ta ut en högre avgift än vad som redovisas nedan. Maxtaxan beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Avgift för barnomsorg beräknas per månad och debiteras för innevarande månad. Avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskoleverksamhet och fritidshem redovisas i tabellen nedan.

Reducering av avgift - avgiftsfri placering

Avgiftsbefrielsen för den allmänna förskolan för 3-5-åringar ska omfatta 3/8 av maxtaxan under tiden 1 september t o m 31 maj. För barn i allmän förskola och som har placering i förskola på grund av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver stöd i sin utveckling ska avgift tas ut endast för placeringstid som överstiger 15 timmar i veckan.

Med utgångspunkt från detta har barn- och utbildningsnämnden den 29 november 2022 beslutat att justeras maxtaxan på Gotland från och med årsskiftet. 

Här hittar du information om den nya maxtaxan från och med den 1 januari 2023. Inkomsttaket är 54 830 kronor.

Förskoleverksamhet 1-5 år (2023) 

   Avgiftstak Dock högst/...
Barn 1 (det yngsta)  3%

1645 kr/månad

Barn 2  2%

1097 kr/månad

Barn 3  1%

548 kr/månad

Barn 4 ->  0 %  0 kr

 

Avgift vid avgiftsreducering för allmän förskola (2023)

Barn 1 (det yngsta)

1028 kr/månad

Barn 2

686 kr/månad

Barn 3

342 kr/månad

Barn ->  0 kr


Fritidshem  6-12 år (2023) 

  Avgiftstak Dock högst...
Barn 1             (det yngsta)  2% 1097 kr/månad
Barn 2  1% 548 kr/månad
Barn 3  1% 548kr/månad
Barn 4 ->  0% 0 kr

 

Årlig efterkontroll mot deklarerad inkomst

Region Gotland gör varje år en efterkontroll av vårdnadshavares inlämnade inkomstuppgift mot Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst. En avgiftsjustering görs för det aktuella året om det visar sig att man uppgett en felaktig inkomstuppgift - att den förändrats. Detta kan innebära ett påslag eller ett avdrag på förskole-/fritidshemsavgiften. En separat faktura skickas ut till aktuella vårdnadshavare enligt krav- och avstängningsrutinerna.

Som egen företagare eller om man inte har fast inkomst kan det vara svårt att exakt räkna ut sin årsinkomst. Föregående års deklarerade inkomst kan i dessa fall vara vägledande. Det är dock viktigt att man ändrar sin inkomstuppgift så snart man får förändrad inkomst.