Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Våra sopor blir energi och biogas.

Region Gotland ansvarar för att dina hushållssopor blir hämtade och återvinns. Självklart källsorterar vi matavfall på hela Gotland.

Gotlands Åkericentral utför insamlingen på uppdrag av Region Gotland. Åkericentralen hämtar också latrin i kärl medan regionens personal utför slamtömningen från enskilda avloppsanläggningar.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamlingen och återvinningen av tidningar och förpackningar.

Hitta direkt