Sök

Avfall och återvinning

Sophämtning är en del av vardagen som måste fungera året runt. När du sorterar dina sopor sparar du på jordens resurser. Region Gotland ansvarar för att ditt hushållsavfall blir hämtat och återvunnet. På Gotland sorteras matavfallet ut och blir till biogas.