Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Åsa Högberg
Ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 86 70
E-post: asa.hogberg@gotland.se

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årsredovisning

Årsredovisningen för föregående år sammanställs under årets första kvartal och presenteras för regionfullmäktige i maj månad.

Regionfullmäktige bjuder då in allmänheten särskilt för att gotlänningarna ska få möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vad skattepengarna använts till och en hel del om den verksamhet som bedrivits under året.

Nedan följer en kort sammanfattning av resultaten. För en utförligare redovisning, läs gärna hela årsredovisningen. Du kan ladda ner den via länk på den här sidan eller beställa den på www.gotland.se/bestalla

Årsredovisning 2017

2017 års resultat blev positivt och uppgick till 151 mnkr och balanskravsresultatet uppgick till 99 mnkr. Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott mot budget på 2 mnkr (-31 mnkr, 2016). För att ha en ekonomi som är hållbar ur ett långsiktigt perspektiv och för att kunna finansiera investeringar och verksamhetsutveckling är ett av de finansiella målen att resultatet ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaderna, vilket motsvarar +96 mnkr. Årets resultat överträffar alltså målet. Nu är 2015 års underskott helt återställt. 

I årsredovisningen kan man läsa om måluppfyllelsen för regionfullmäktiges 32 mål. Målen sätts i två perspektiv, samhälle och verksamhet. Verksamhetsmålen är särskilt betydelsefulla för god ekonomisk hushållning.

Totalt sett har regionens verksamheter inom skola, vård och omsorg god kvalitet. I många avseenden ligger resultaten i nivå med eller något bättre än riket. Allmänt kan också sägas att brukarna/patienterna/eleverna är nöjda med verksamheten. Dock finns ett antal områden som har högre eller mycket högre kostnader än riket vilket indikerar att det finns utrymme för effektiviseringar. Sammantaget görs bedömningen att Region Gotland uppnår god ekonomisk hushållning men att det finns förbättringspotential.

 

 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?